CIB

Despre colecţie

Conferinţa CIBv, organizată de către Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, a apărut în anul 2002, sub denumirea Sesiune Ştiinţifică aniversară Construcţii – Instalaţii Braşov CIB, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de învăţământ tehnic superior braşovean de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole şi 10 ani de învăţământ tehnic superior braşovean de Instalaţii pentru Construcţii. La toate ediţiile au participat în calitate de autori şi/ sau membri în comitetului ştiinţific reputaţi specialişti în domeniu din ţară şi din străinătate. 

Tematica generală abordată a fost următoarea: Calculul şi optimizarea structurilor, Structuri din beton armat, Structuri metalice, Structuri din lemn, Proiectarea asistată de calculator a structurilor, Căi ferate, drumuri şi poduri, Geotehnică şi fundaţii, Reabilitarea şi consolidarea construcţiilor, Metode experimentale de investigare a structurilor, Soluţii moderne pentru instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare, Performanţa energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, Soluţii de utilizare eficientă a energiilor neconvenţionale în clădiri, Sisteme eficiente de iluminat în clădiri, Materiale şi tehnologii moderne în construcţii.

Citeşte mai mult...