Pădurea şi dezvoltarea durabilă

Despre colecţie

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ superior şi constituie o preocupare majoră a cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere s-au materializat prin publicaţii monografice, dar şi prin lucrări publicate în Buletinul Universităţii şi în cadrul Simpozionului Internaţional bianual Forest and Sustainable Development, începând cu anul 2004, publicarea volumului de proceedings realizându-se în anul următor. Începând cu anul 2011, lucrările au fost redactate şi publicate în limba engleză.

Volumele de proceedings din perioada 2005-2011 au fost structurate pe 9 secţiuni:

 • Silvobiologie;
 • Silvotehnică şi Protecţia Pădurilor;
 • Arii Protejate şi Protejarea Biodiversităţii;
 • Cinegetică;
 • Amenajarea Pădurilor şi a Bazinelor Hidrografice Torenţiale;
 • Măsurători Terestre;
 • Tehnologii de Exploatare şi Valorificare a Lemnului;
 • Transporturi şi Construcţii Forestiere;
 • Politică, Legislaţie şi Economie Forestieră.
 • Prof. univ. dr. ing. Valentina Ciobanu

  Coordonator colecţie