Editura Universitatii Transilvania din Brasov > In curs de aparitie

În curs de apariţie

Ştiinţe inginereşti

BĂDĂRĂU Carmen, MĂRCULESCU Angela, (2017), Biochimia produselor alimentare. Aplicaţii de laborator. Teste şi probleme, ISBN 978-606-19-0937-7

ENACHE Dorin Valter (2017), Managementul igienei în industria alimentară, ISBN 978-606-19-0882-0

LICA Dumitru, COŞEREANU Camelia, NĂSTASE Valentin, RĂCĂŞAN Sergiu, (2017), Proiectarea şi fabricarea ambalajelor pentru mobilier, ISBN 978-606-19-0965-0

OLĂRESCU Alin, GRONEGGER Thomas, CIONCA Marina, NECHITA Florin (coord.), (2017), Oameni, meşteşuguri şi tradiţii. Un proiect de cercetare prin design, ISBN 978-606-19-0924-7

OLĂRESCU Alin, GRONEGGER Thomas, CIONCA Marina, NECHITA Florin (coord.), (2017), Thinking about Rural and Local Spirit. Journal of 7 year Design and Crafts based Research on Site, ISBN 978-606-19-0925-4

Ştiinţe economice şi juridice

POŢINCU Laura, (2017), Dreptul muncii, ISBN 978-606-19-0951-3

POŢINCU Cristian Romeo, (2017), Tehnici de promovare în afaceri, ISBN 978-606-19-0950-6

Ştiinţe exacte

LĂDESCU A. Constantin, (2017), Conjecturi, paradoxuri şi problema infinitului, ISBN 978-606-19-0953-7

Filologie

ILIE Rodica, PRALEA Cristian (2016), Relaţie şi experienţă critică – Virgil Podoabă, ISBN 978-606-19-0822-6

MĂDA Stanca (2016), An Introduction to Professional Language, ISBN 978-606-19-0846-2

BUJA Elena, CUSEN Gabriela, MATEI Mădălina, MĂDA Stanca, MICU Corina, SĂFTOIU Răzvan, (2017), Limba română ca limbă străină. Caiete didactice pentru limbaje de specialitate. VOL. 4, ISBN 978-606-19-0806-6

ILIE Rodica, BOTEZATU Dan, LĂCĂTUŞ Adrian (coord.), (2017), Amnesia and Anamnesis. Contemporary Strategies of Literary and Cultural Histories, ISBN 978-606-19-0914-8

ILIE Rodica, LĂCĂTUŞ Adrian (coord.), (2017),Vitalitatea experimentului. Noi lecturi ale operei lui Gheorghe Crăciun, ISBN 978-606-19-0916-2

IVĂNCESCU Ruxandra (coord.), (2017), Imperiul Phantasia., ISBN 978-606-19-0919-3

LĂCĂTUŞ Adrian, (coord.), (2017), Literatura română contemporană. Proza lui Daniel Vighi şi Viorel Marineasa, ISBN978-606-19-0918-6

LĂCĂTUŞ Adrian, MOARCĂS Georgeta (coord.), (2017), Literatura română contemporană. Poezia lui Ion Mureşan, proza lui Cristian Teodorescu, ISBN 978-606-19-0917-9

SĂFTOIU Răzvan, MĂDA Stanca, MATE Mădălina,TOADER Adrian (coord.), (2017), Verba politica. Ghid de bune practicidiscursive în comunicarea politică, ISBN 978-606-19-0923-0

Interes general

BUCUR Maria, UNGUREAN Ştefan (2016), Cartea în vechiul regim. O istorie orală, ISBN 978-606-19-0811-0