Editura Universitatii Transilvania din Brasov > Pentru autori > Norme de tehnoredactare

Editura Universităţii Transilvania din Braşov propune autorilor înlocuirea clasicului manuscris dactilografiat, predat pe hârtie, cu manuscrisul electronic. Manuscrisul pe suport electronic poate fi realizat de autorii înşişi, cu sprijinul unor specialişti externi sau solicitând acest serviciu Editurii. Manuscrisul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie complet;

• să includă toate notele, studiul introductiv (prefaţa), postfaţa etc.;

• să aibă inclusă tabla de materii extinsă;

• să fie însoţit de grafice, ilustraţii, tabele.

În plus, manuscrisul pe suport electronic trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnice, având drept scop:

• posibilitatea de a fi preluat de către editură (să fie compatibil cu programele şi echipamentele utilizate în editură);

• să poată fi prelucrat cu uşurinţă ulterior (folosind programele tipice de paginare) în vederea realizării produsului editorial.

Prezentarea documentului într-o manieră cât mai simplă, doar cu text, echivalează cu prelucrarea sa cu uşurinţă şi nu îngreunează desfăşurarea procesului tehnologic de realizare a cărţii. Cu cât forma exterioară a unui manuscris se apropie de produsul final, cu atât mai costisitoare este producerea lui pentru autor şi cu atât mai dificilă este prelucrarea lui de către editură în cazul în care documentul nu corespunde standardelor. 

Prin accesarea legăturilor de mai jos, puteţi afla detalii despre tehnoredactarea şi predarea documentelor electronice către Editură.

Tehnoredactarea documentelor electronice

Predarea documentelor către editură