Tarife pentru tipărirea de cărţi/reviste

la Editura Universităţii Transilvania din Braşov

Nr. crt.

Denumire

Tarif

 1.

Servicii specifice de editare (acordarea ISBN/ISSN, transmiterea CIP la Biblioteca Naţională a României, transmiterea depozitului legal în România şi Republica Moldova, acordarea „bunului de tipar (BT)” pe formă)

75 lei
(tarif unic)


 2. Servicii de concepţie a copertei   
 - print
 50 lei
(tarif unic)
 - CD/DVD (monocolor)
 15 lei
(tarif unic)
 - CD/DVD (multicolor)
 25 lei
(tarif unic)
 3.  Tipărire/ Inscripţionare şi multiplicare CD/ DVD  variabil*
4.   Regie**  
 - solicitanţi interni (cadre didactice titulare şi asociate, cercetători titulari şi asociaţi, doctoranzi)
 20%
 - solicitanţi externi
 30%

* în funcţie de preţul ofertat de tipografiile partenere sau în funcţie de preţul de achiziţie al materialelor
** se aplică la finalul referatului de preţ, înainte de aplicarea TVA.

Notă: Conform Codului Fiscal în vigoare (art. 140 al. 2b), volumele care primesc ISBN/ ISSN, indiferent de suport (print şi/sau CD/DVD), se taxează cu 5% TVA. Tipăriturile care nu primesc ISBN/ISSN (ex. book of abstracts, programe, flyere, afişe) sunt taxate cu 20% TVA, fiind asociate prestărilor de servicii