Manifestări științifice studențești


1. SESIUNEA CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI  - 11 MAI 2017

Secțiuni:   Educație fizică și timp liber, Sport și performanță motrică, Kinetoterapie și motricitate specială

Pentru înscrierea la acest eveniment științific, va rugăm să trimiteți un email la adresa dragos.tohanean@unitbv.ro cu următoarele informații: nume și prenume student, nume și prenume coordonator științific, titlul lucrării de cercetare, secțiunea aleasă. 


2. AFCO 2017

Detalii: http://www.unitbv.ro/afco2017/Primapagina.aspx