Departamentul Educaţie Fizică şi Motricitate Specială

plan operațional plan strategic consiliul departamentului


Director departament: Lect.univ.dr. Florentina NECHITAcv, audiențe


Membri:

Prof.univ.dr. Elena BALINTcv

Prof.univ.dr. Lorand BALINT, cv

Prof.univ.dr. Silviu CIOROIU, cv

Prof.univ.dr. Carmen GUGU-GRAMATOPOL, cv

Conf.univ.dr. Corneliu SCURT, cv

Lect.univ.dr. Georgian BĂDICU, cv

Lect.univ.dr. Andreea CĂTĂNESCU, cv

Lect.univ.dr. Ioana CURIŢIANU, cv   

Lect.univ.dr. Wilhelm Robert GROSZ, cv

Lect.univ.dr. Alina MARTOMA, cv

Asist.univ.drd. Petronela MOCANUcv

Asist.univ.dr. Daniela POPAcv