CONDUCERE FACULTATE


Decan

conf.dr. Ioan TURCU, cv, audiențe


Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității

prof.dr. Lorand BALINT, cv, audiențe


Prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică și informatizarea

lect.univ.dr. Dragoș TOHĂNEAN, cv, audiențe


Prodecan cu activitatea studenţilor și legătura cu mediul economic și socio-cultural

lect.dr. Bogdan OANCEA, cv, audiențe


Director departament EFMS 

lect.dr. Florentina NECHITAcvaudiențe


Director departament PM

prof.dr. Elena MOLDOVANcvaudiențe


Consiliul facultății