CUPRINS

Importanța EMC. Istoric.

1. Interacțiunea dintre mediu și echipamentele electronice

1.1.Definiții. Aspecte juridice.

1.2. Standarde naționale și internaționale.

1.3.Surse de perturbații

1.4.Efectul asupra ființelor vii

2. Perturbații electromagnetice. Căi de pătrundere

2.1.Cuplaje parazite capacitive, inductive, galvanice

2.2.Mase și împământări antiperturbative

2.3.Ecranare, torsadare, gardare

2.4.Perturbații prin descărcări electrostatice și nucleare

3. Perturbații în circuitele digitale și analogice

3.1.Realizarea compatibilității electromagnetice în circuite analogice

3.2.Realizarea compatibilității electromagnetice în circuite digitale

3.2.1.Familii logice și caracteristici EMC

3.2.2. Plachete cu circuite digitale și caracteristici EMC

3.3. Realizarea compatibilității electromagnetice în transmisii digitale

4.Perturbații conduse prin rețeaua industrială de curent alternativ.

4.1.Măsuri de reducere a perturbațiilor din rețea

4.1.1.Filtre de rețea

4.1.2.Elemente de limitare

4.1.3.Alte elemente antiperturbative

5.Măsurări în EMC

5.1.Aparate pentru măsurări în EMC

5.2.Măsurarea perturbațiilor radiate

5.3.Măsurarea susceptibilității la perturbații radiate

5.4.Măsurarea perturbațiilor conduse

5.5.Măsurarea susceptibilității la perturbații conduse

5.6.Măsurări speciale de susceptibilitate

5.7.Măsurarea mijloacelor de atenuare a perturbațiilor

5.8.Măsurări automate

6.Semnale în EMC

6.1.Analiza semnalelor

6.2.Transformări integrale

6.3.Semnale eșantionate

6.4.Analiza spectrală a semnalelor eșantionate

6.5.Studii de caz asupra semnalelor cu potențial perturbativ

7.Proiectarea EMC a circuitelor și cablajelor

7.1.Aspecte ale metodologiei de proiectare în perspectiva EMC a PCB

7.2.Modelarea componentelor pentru cablaje EMC

7.3.Software pentru proiectarea PCB în vederea EMC

8.Aspecte și probleme EMC

8.1.Calitatea sistemelor PC AT și EMI

8.2.Siguranțe

8.3.Linii electrice lungi

8.4.Magistrala pentru avioane, MIL STD 1553

Bibliografie