Finante, Contabilitate si Teorie Economica

VEZI - COLECTIV DEPARTAMENT

Director de departament – conf. univ. dr. Constantin Duguleană

Misiunea Departamentului Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică constă, pe de o parte, în formarea de profesioniști de înalt nivel îndomeniul Finanțelor și Contabilității, iar pe de altă parte, în participarea la schimbul de idei și la creația științifică din domeniul economic.

 

Programe de studii coordonate

DepartamentulFCTE coordonează următoarele programe de studii:

 

Programe de studii de licență – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

  • Finanțe și Bănci (FB) – coordonator conf. univ. dr. Marius Sorin Dincă (ZI), conf. univ. dr. Gheorghița Dincă (ID)
  • Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) – coordonator lect. univ. dr. Ramona Lapteș (ZI), conf. univ. dr. Mirela Camelia Baba (ID)

 

Programe de studii de master - învățământ cu frecvență

  • Management financiar bancar (MFB) – coordonator prof. univ. dr. Monica Răileanu Szeles
  • Politici contabile, Audit și Control de Gestiune (PCACG) – coordonator conf. univ. dr. Adrian Trifan
  • Audit Intern (AI) – coordonator conf. univ. dr. Constantin Duguleană

 

Colectivul și conducerea departamentului

Din departamentul FCTE fac parte 16 cadre didactice,doctori în economie, cu o bogată experiență didactică și în domeniul cercetării științifice. Structura departamentului pe grade didactice este următoarea:prof. univ. dr. Lucian Guga, prof. univ. dr. Monica Răileanu Szeles, conf. univ.dr. Mirela Camelia Baba, conf. univ. dr. Cristina Drumea, conf. univ. dr.Gheorghița Dincă, conf. univ. dr. Marius Sorin Dincă, conf. univ. dr.Constantin Duguleană, conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, conf. univ. dr. Adrian Trifan, lect. univ. dr. Carmen Elena Anton, lect. univ. dr. StelianaBusuioceanu, lect. univ. dr. Sorina Botiș, lect. univ. dr. Ramona Lapteș, lect.univ. dr. Adriana Veronica Litră, lect. univ. dr. Titus Suciu, asist. univ. dr.Maria Letiția Andronic. Activitatea de secretariat a departamentului este asigurată de Informatician Margareta Dragomir.

 

Conducerea departamentului este asigurată de Consiliul departamentului, format din: conf. univ. dr. Constantin Duguleană – director departament, conf. univ. dr. Cristina Drumea, conf. univ. dr. Marius Sorin Dincă, conf. univ. dr. Mirela Camelia Baba, lect. univ. dr. Steliana Busuioceanu.

 

Preocupări științifice

Departamentul FCTE are trei colective de cercetare științifică: colectivul de cercetare în domeniul Finanțelor, colectivul de cercetare din domeniul Contabilității și colectivul de cercetare din domeniul Teoriei economice. Rezultatele cercetării sunt diseminate prin participări la congrese și conferințe interne și internaționale, prin publicare unor articole în Buletinul științific al Universității Transilvania din Brașov sau în alte publicații de înaltă ținută științifică. Membrii departamentului sunt implicați în dezvoltarea unor proiecte de cercetare științifică aplicativă, la nivel național sau internațional.

 

Activități științifice studențești

Pe lângă activitatea didactică, studenții de la specializările coordonate de departamentul FCTE sunt implicați în elaborarea de lucrări științifice, prezentate în cadrul Sesiunilor de comunicări științifice studențești la nivelul Facultății de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și Universității Transilvania din Brașov (AFCO), în participarea la concursurile naționale organizate de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), în participarea la evenimente științifice naționale și internaționale. Multe dintre studiile întreprinse de studenți au la bază activitatea de practică desfășurată în diferite întreprinderi sau instituții din Brașov și din țară. Prin programul Erasmus, studenții au posibilitatea de a colabora în domeniul cercetării științifice cu studenți din alte țări din Uniunea Europeană.

 

Evenimente

Membrii departamentului de Finanțe, Contabilitate și Teorie Economică participă la evenimentele științifice și sociale ce marchează viața universitară din Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor și din Universitatea Transilvania. De asemenea, participă la evenimentele științifice, economice, sociale sau de altă natură care au loc în municipiul Brașov sau în Județul Brașov. Membrii departamentului FCTE, împreună cu studenții, păstrează o strânsă legătură cu mediul economic, cu principalele instituții publice, cu organizațiile neguvernamentale din Brașov și din țară.Un rol important în acest sens îl au absolvenții facultății, care reprezintă cel mai bun mijloc de legătură cu actorii vieții economice, și, în același timp, cea mai bună dovadă a calității activității noastre.