Management si Informatica Economica

 VEZI - COLECTIV DEPARTAMENT

Director departament: prof. dr. Tiberiu Foris (CV)

Misiunea departamentului MIE este de a satisface cerințele de formare a viitorilor economiști, specializați în domenii deactivitate precum management, administrarea afacerilor, informatică economică,în corelație cu nevoile de forță de muncă ale agenților economici care activează în aceste domenii vitale pentru economia contemporană.

 


Programe de studii coordonate

Departamentul MIE coordonează un număr de 6 programe de studii dintre care 3 programe de studii de licență (3 ani) și 3 programe de studii de masterat (2 ani) care asigură continuitatea programelor de licență în ciclul doi de studii universitare.

 

Programe de studii de licență – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

  • Management
  • Administrarea afacerilor (limba engleză)
  • Informatică economică.

 

Programe de studii de master - învățământ cu frecvență

  • Management și strategii de afaceri
  • Sisteme informatice integrate pentru afaceri
  • Managementul afacerilor (tip MBA).

 

Colectivul și conducerea departamentului

Colectivul departamentului MIE este format dintr-un număr de 17 cadre didactice, un secretar și un laborant. Un număr de 16 cadre didactice dețin titlul științific de doctor, în anul 2015 existând în cadrul departamentului un număr de 6 profesori universitari, 4 conferențiari, 6 lectori și un asistent.

Conducerea departamentului este asigurată de directorul de departament și consiliul departamentului format din 6 cadre didactice:

Consiliul departamentului

·       Prof. univ. dr. ec. Liliana Duguleană

·       Conf. univ. dr. ec. Silvia Sumedrea

·       Conf. univ. dr. ec. Cătălin Maican

·       Conf. univ. dr. ec. Radu Lixăndroiu

·       Lector univ. dr. ec. Cristina Nicolau

·       Lector univ. dr. ec. Cristian Poțincu

 

Preocupări științifice

Activitatea didactică și de cercetare prestată de membrii departamentului MIE s-a concretizat de-a lungul timpului într-un număr mare de cărți de specialitate și articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volume ale unor conferințe de prestigiu. Acestea reflectă rezultatele unor activități ample de cercetare științifică și cercetare aplicativă în cadrul unor proiecte de parteneriat cu mediul economic și social.Astfel de proiecte de cercetare au fost câștigate prin competiții naționale și internaționale la care membrii departamentului au participat în calitate de manageri de proiect sau membri ai echipelor de cercetare.

Prin colectivul său specializat pe domenii precum management, administrarea afacerilor și informatică economică realizează,împreună cu membrii ai celorlalte departamente ale facultății și universității,studii tehnico-economice complexe, interdisciplinare, consultanță în afaceri în domeniile sale de competență.

 

Activități științifice studențești

Studenții de la programele de studii coordonate de departamentul MIE sunt puternic implicați în activitatea de cercetare științifică, participând anual în număr mare la fazele locale sau naționale ale sesiunilor de comunicări științifice studențești. Succesul acestor activități a fost recunoscut printr-o serie de premii valoroase obținute la Olimpiadele Economiștilor în Formare organizate de către Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), precum și la competițiile interne din cadrul universității.

 

Evenimente

Colectivul departamentului MIE, împreună cu studenții, se implică anual în cadrul evenimentelor organizate de către universitate, reunite sub denumirea Absolvenții în fața Companiilor – AFCO. De asemenea, se implică în activitățile realizate în colaborare cu mediul de afaceri prin realizarea de studii în cadrul lucrărilor de absolvire și prin realizarea unui simulator de afaceri.