Marketing, Turism-Servicii si Afaceri Internationale

VEZI - COLECTIV DEPARTAMENT

Director de departament – conf. univ. dr. Cristinel Constantin

Misiunea Departamentului MTSAI este de a satisface cerințele de formare a viitorilor economiști, specializați în domenii de activitate precum marketingul, administrarea afacerilor în comerț, turism,servicii și afaceri internaționale, în corelație cu nevoile de forță de muncă ale agenților economici care activează în aceste domenii vitale pentru economia contemporană.

 

Programe de studii coordonate

Departamentul MTSAI coordonează un număr de 6 programe de studii dintre care 3 programe de studii de licență (3 ani) și 3 programe de studii de masterat (2 ani) care asigură continuitatea programelor de licență în ciclul doi de studii universitare.

 

Programe de studii de licență – învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

  • Marketing
  • Economia Comerțului Turismului și Serviciilor
  • Afaceri internaționale

 

Programe de studii de master - învățământ cu frecvență

  • Politici și Strategii de Marketing
  • Administrarea Afacerilor în Turism
  • Relații Economice Internaționale

 

Colectivul și conducerea departamentului

Colectivul Departamentului MTSAI este format dintr-unnumăr de 22 cadre didactice, un cercetător științific și un secretar. Toate cadrele didactice dețin titlul științific de doctor, în anul 2015 existând în cadrul departamentului un număr de 4 profesori universitari, 10 conferențiari și 8 lectori.

Conducerea departamentului este asigurată de directorul de departament și consiliul departamentului format din 4 cadre didactice:

Director de departament – Conf. univ. dr. Cristinel Constantin

Consiliul departamentului

·       Prof. univ. dr. Ileana Tache

·       Conf. univ. dr. Alina Tecău

·       Conf. univ. dr. Codruța Băltescu

·       Lect. univ. dr. Bianca Tescașiu

 

 

Preocupări științifice

Activitatea didactică și de cercetare prestată de membrii Departamentului MTSAI s-a concretizat de-a lungul timpului într-un număr mare de cărți de specialitate și articole publicate în reviste indexate în baze dedate internaționale sau în volume ale unor conferințe de prestigiu. Acestea reflectă rezultatele unor activități ample de cercetare științifică și cercetare aplicativă în cadrul unor proiecte de parteneriat cu mediul economic și social. Astfel de proiecte de cercetare au fost câștigate prin competiții naționale și internaționale la care membrii departamentului au participat în calitate de manageri de proiect sau membri ai echipelor de cercetare.

Prin colectivul său specializat pe domenii precum marketing, turism, comerț, servicii, afaceri internaționale, departamentul realizează studii de piață si asigură consultanță în afaceri pe domeniile sale de competență, precum și în colaborare cu celelalte departamente ale universității pe teme de cercetare interdisciplinară.

 

Activități științifice studențești

Studenții de la programele de studii coordonate de departamentul MTSAI sunt puternic implicați în activitatea de cercetare științifică, participând anual în număr mare la fazele locale sau naționale ale sesiunilor de comunicări științifice studențești. Succesul acestor activități a fost recunoscut printr-o serie de premii valoroase obținute la ultimele ediții ale Olimpiadei Economiștilor în Formare organizată de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER). Astfel, în perioada 2011-2015 studenții au obținut de trei ori Marele Premiu al competiției, 4 premii tematice și 3 mențiuni.

 

Evenimente

Colectivul departamentului MTSAI împreună cu studenții organizează anual evenimente cu scop caritabil, cum ar fi ‟Moș Crăciun există .. . în reclame”, care a avut până în prezent cinci ediții sau „Dăruiește un zâmbet”. De asemenea, cu ocazia Zilei Universității studenții de la programele de studii coordonate de departament au participat la diferite concursuri de creativitate având ca scop îmbunătățirea acțiunilor de promovare a facultății.