Admitere 2018


Date de contact

Comisia de Admitere pe Facultate
Adresa: Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, sala N I 1
Telefon: 0268 474718
E-mail: f-iesc@unitbv.ro


ADMITERE LICENTA - IULIE 2018

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ofera urmatoarele programe de studii:

 - efectuati clic pe numele programului de studii pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de licenta* Programul de studii universitare de licenta** Cifra de scolarizare pentru 
studii finantate de la bugetul de stat
Cetateni tari terte UE CPV **** Candidati cu an pregatitor in 2016-2017 Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa
Fara taxa (buget) Rromi Etnici cu BAC in RO Etnici cu BAC in RO bursieri Etnici romani Etnici romani cu bursa Cetateni tari terte UE bursieri
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare 


Tehnologia informatiei 

Inginerie electrica Electrotehnica 


Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza) 


Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale*** Electronica aplicata 

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii 
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata 

Mecatronica si robotica Robotica 


* Program de studii Art. 137. – (1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curriculare de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o diploma si printr-un supliment de diploma. (Legea Educatiei Nationale)
** Domeniul de studii Art. 137. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii. (Legea Educatiei Nationale)
*** Candidatii admisi la Domeniul de licenta Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale vor fi repartizati pe programe de studiu în semestrul 4 (An II, semestrul 2), pe baza optiunilor exprimate si a rezultatelor obtinute pe primele trei semestre.
**** Locurile rezervate cetăţenilor statelor terţe UE, pe cont propriu valutar (CPV), rămase neocupate la încheierea perioadei de înscrieri pentru aceşti candidaţi, vor fi scoase la concurs în sesiunea iulie 2018 ca locuri cu taxă suplimentare, la acele programe de studii unde au fost rezervate iniţial.

Admitere pe program de studii pentru: Calculatoare, Tehnologia informatiei, Electrotehnica, Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza), Automatica si informatica aplicata, Robotica.

Admitere pe domeniu pentru: Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale (programele Electronica aplicata si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii).

ADMITERE MASTER - IULIE 2018

 - efectuati clic pe denumirea programului de master pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de Masterat Programul de studii universitare de masterat Cifra de scolarizare pentru studii finantate de la bugetul de stat Cetateni tari terte UE CPV* Cetateni tari terte UE bursieri ai Statului Roman Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa
Fara taxa Etnici romani Etnici romani cu bursa
Inginerie electrica Sisteme electrice avansate (in limba engleza) 
Ingineria sistemelor / Tehnologia Informatiei Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice 


Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale Sisteme electronice si de comunicatii integrate * Locurile rezervate cetăţenilor statelor terţe UE, pe cont propriu valutar (CPV), rămase neocupate la încheierea perioadei de înscrieri pentru aceşti candidaţi, vor fi scoase la concurs în sesiunea iulie 2018 ca locuri cu taxă suplimentare, la acele programe de studii unde au fost rezervate iniţial.
La facultățile la care admiterea se desfășoară pe bază de concurs, prezența la probe este obligatorie. Absența la cel puțin una dintre probe atrage după sine eliminarea candidatului din concursul de admitere.


CRITERII DE ADMITERE MASTER 2018

Examen de admitere

Programul de studii universitare de masterat Data Ora Sala
Sisteme electronice si de comunicatii integrate (SECI)


Sisteme electrice avansate (in limba engleza) (SEA)

Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice (SAATI)


Examen oral compus din 2 probe:

  • Proba 1 - evaluarea cunostintelor de specialitate (din tematica afisata)
  • Proba 2 - evaluarea planului de dezvoltare personala

Tematica si bibliografie: