ANUNT

Sesiune suplimentară de înscriere la programele de studii de masterat, exclusiv pe locuri cu taxă:

Program inscrieri: 19-21 septembrie, 9:00 - 15:00 Sala N I 5 (Str. Politehnicii Nr. 1), Secretariatul Facultatii


Date de contact

Comisia de Admitere pe Facultate
Adresa: Str. Politehnicii Nr. 1, Corp N, sala N I 1
Telefon: 0268 474718
E-mail: f-iesc@unitbv.ro


Ghid pentru inscriere - LICENTA si MASTER

  • Creati-va un cont de utilizator la adresa admitere.unitbv.ro, folosind datele Dvs.
  • Completati datele solicitate de aplicatia online; ulterior se poate folosi link-ul Login din bara de jos a interfetei (in partea dreapta) pentru a face modificari, in cazul in care este necesar
In acest moment sunteti pre-inscris.
  • Aduceti dosarul cu actele necesare inscrierii (din lista Actelor necesare) in corpul N, conform Programului publicat
  • Comisia de Admitere va verifica dosarul cu actele de inscriere si va valida datele completate online
Daca ati parcurs cu succes toate aceste etape inseamna ca sunteti inscris la Concursul de Admitere la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor.

Va uram succes!


ADMITERE LICENTA - SEPTEMBRIE 2016

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ofera urmatoarele programe de studii:

 - efectuati clic pe numele programului de studii pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de licenta* Programul de studii universitare de licenta** Cifra de scolarizare pentru
studii finantate de la bugetul de stat
Cetateni tari terte UE CPV **** Candidati cu an pregatitor in 2015-2016 Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa
Fara taxa (buget) Rromi Etnici cu BAC in RO Etnici cu BAC in RO bursieri Etnici romani Etnici romani cu bursa Cetateni tari terte UE bursieri
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tehnologia informatiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Inginerie electrica Electrotehnica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale*** Electronica aplicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Mecatronica si robotica Robotica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
* Program de studii Art. 137. – (1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curriculare de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o diploma si printr-un supliment de diploma. (Legea Educatiei Nationale)
** Domeniul de studii Art. 137. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii. (Legea Educatiei Nationale)
*** Candidatii admisi la Domeniul de licenta Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale vor fi repartizati pe programe de studiu în semestrul 4 (An II, semestrul 2), pe baza optiunilor exprimate si a rezultatelor obtinute pe primele trei semestre.
**** Locurile rezervate cetăţenilor statelor terţe UE, pe cont propriu valutar (CPV), rămase neocupate la încheierea perioadei de înscrieri pentru aceşti candidaţi, vor fi scoase la concurs ca locuri cu taxă suplimentare, la acele programe de studii unde au fost rezervate iniţial.

Admitere pe program de studii pentru: Calculatoare, Tehnologia informatiei, Electrotehnica, Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza), Automatica si informatica aplicata, Robotica.

Admitere pe domeniu pentru: Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale (programele Electronica aplicata si Tehnologii si sisteme de telecomunicatii).

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brasov poate fi descarcata  aici.

Calendarul admiterii poate fi consultat  aici.

Programul de inscriere la concursul de Admitere poate fi descarcat  aici.

Lista actelor necesare inscrierii poate fi consultata  aici. INSCRIEREA PE UN LOC BUGETAT SE FACE NUMAI CU DIPLOMA/ADEVERINTA DE BACALAUREAT IN ORIGINAL ( Extras PV).

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de Admitere este de 150 lei.

Cuantumul taxei de scolarizare pentru locurile cu taxa pentru anul 2016-2017 este de 2700 lei.

CRITERII DE ADMITERE

Concurs pe baza de dosar.

Media de concurs se calculeaza cu urmatoarele ponderi:

  • 40% media examenului de Bacalaureat;
  • 60% nota la Bacalaureat la disciplina Matematica.
Pentru domeniul Inginerie Electrica (lb. engleza) candidatii trebuie sa sustina o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins. Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competenta lingvistica eliberat de institutii recunoscute de catre MEN.

Ierarhizarea candidatilor se va face dupa medie si optiune – in aceasta ordine.

Criterii de departajare la medii egale:

  1. Nota la matematica obtinuta la examenul de bacalaureat
  2. Nota la proba la alegere a profilului si specializării obtinuta la examenul de bacalaureat

ADMITERE MASTER - SEPTEMBRIE 2016

 - efectuati clic pe denumirea programului de master pentru a afla detalii despre acesta

Domeniul de Masterat Programul de studii universitare de masterat Cifra de scolarizare pentru studii finantate de la bugetul de stat Cetateni tari terte UE CPV* Cetateni tari terte UE bursieri ai Statului Roman Cifra de scolarizare pentru studii cu taxa
Fara taxa Etnici romani Etnici romani cu bursa
Inginerie electrica Sisteme electrice avansate (in limba engleza) 0 0 0 0 0 8
Ingineria sistemelor / Tehnologia Informatiei Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale Sisteme electronice si de comunicatii integrate 0 0 0 0 0 23

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Universitatea Transilvania din Brasov poate fi descarcata  aici.

Calendarul admiterii poate fi descarcat  aici.

Lista actelor necesare inscrierii poate fi consultata  aici.

Programul de inscriere la concursul de Admitere poate fi descarcat  aici.

Cuantumul taxei de inscriere la concursul de Admitere este de 150 lei.

Cuantumul taxei de scolarizare pentru locurile cu taxa pentru anul 2016-2017 este de 2700 lei.

CRITERII DE ADMITERE

Concurs pe baza de dosar:

  • 100% media examenului de licenta/diploma.

Ierarhizarea candidatilor se va face dupa medie si optiune – in aceasta ordine.

Criteriul de departajare la medii egale este nota probei de sustinere a lucrarii de diploma/licenta.