Decan:
      Conf. univ. dr. ing. Carmen GERIGAN [carmen.gerigan@unitbv.ro]

Prodecan cu cercetarea stiintifica si informatizarea:
       Conf. univ. dr. ing. Laurentiu Mihai IVANOVICI [mihai.ivanovici@unitbv.ro]

Prodecan cu activitatea studentilor si legatura cu mediul economic si socio-cultural, internationalizare:
      Conf. univ. dr. ing. Delia Elisabeta UNGUREANU [deliau@unitbv.ro]

Prodecan cu activitatea didactica si asigurarea calitatii:
      Sef lucr. univ. dr. ing. Daniel Septimiu MOTOASCA [motoasca.sn@unitbv.ro]

DECANAT FACULTATE

Adresa
: Str. Politehnicii nr. 1, Brasov, cod 500024 - ROMANIA
Telefon/Fax: +40-268-474718
Telefon: +40-268-413000 int. 164
E-mail: f-iesc@unitbv.ro

DEPARTAMENTUL INGINERIE ELECTRICA SI FIZICA APLICATA (IEFA)

Adresa
: Str. Politehnicii nr. 1, Brasov, cod 500024 - ROMANIA
Telefon: +40-268-474257
Fax: +40-268-474718

DEPARTAMENTUL ELECTRONICA SI CALCULATOARE (EC)

Adresa
: Str. Politehnicii nr. 1, Brasov, cod 500024 - ROMANIA
Telefon: +40-268-478705, +40-268-506271
Fax: +40-268-474718

DEPARTAMENTUL AUTOMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI (ATI)

Adresa
: Str. Mihai Viteazu nr. 5, Corp V, et III, Brasov, cod 500174 - ROMANIA
Telefon/Fax: +40-268-418836
Fax: +40-268-474718