Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor este alcatuita din 3 Departamente Didactice:

Automatica si Tehnologia Informatiei   Electronica si Calculatoare   Inginerie Electrica si Fizica Aplicata