Invatamantul Superior Electrotehnic in Brasov in intervalul 1962 - 1989

In Brasov, invatamantul superior in domeniul electrotehnicii, a inceput in cadrul Institutului Politehnic. Activitatile de invatamant electrotehnic au fost precedate de pregatirea in domeniul electrotehnic si electronic a studentilor de la sectiile cu profil neelectrotehnic, pregatire realizata de cadre didactice de specialitate electrotehnica si electronica, titulare, in catedrele cu profil neelectrotehnic, precum si de inginerii electrotehnicieni si electronisti din industrie, specialisti cu bogata experienta in proiectare si cercetare, acestia desfasurandu-si activitatea in calitate de cadre didactice asociate.

Dezvoltarea industriei in orasul si judetul Brasov, in perioada postbelica si in special a industriei de autocamioane si tractoare, precum si dezvoltarea intreprinderii de echipament electric pentru autovehicule-si motoare electrice Electroprecizia-Sacele au facut sa creasca necesarul de ingineri electromecanici.

Ca urmare a solicitarii conducerii Institutului Politehnic din Brasov, bazata pe considerentele aratate, in anul 1962 au luat fiinta Sectia de Electromecanica si catedra de Electrotehnica, in cadrul Facultatii de Mecanica.

In anii urmatori, a avut loc o insemnata dezvoltare a sectiei de Electromecanica. Au fost realizate laboratoare de specialitate, s-a perfectionat activitatea de pregatire a studentilor, s-a dezvoltat activitatea de cercetare stiintifica, si s-a acordat dreptul de conducere la doctorat in domeniul electrotehnicii in cadrul sectiei.

Ca urmare a acestor progrese, in urma demersurilor conducerii Institutului Politehnic din Brasov, in anul 1969 s-a infiintat Sectia de Electrotehnica, in cadrul Facultatii de Mecanica.

Invatamantul de profil electrotehnic a suferit pe parcursul anilor, repetate modificari structurale, astfel pe langa invatamantul de 5 ani (ingineri, cursuri de zi), infiintat in anul 1962, s-au infiintat specializari de ingineri, forma de cursuri serale, de 6 ani, subingineri (cursuri de zi) cu durata de 3 ani si subingineri(cursuri serale) cu durata de 4 ani.

Unele dintre formele de invatamant mentionate au fost succesiv desfiintate si reinfiintate.

Prin infiintarea Catedrei de Electrotehnica, al carei obiectiv principal a fost formarea de ingineri electromecanici, a devenit posibila si perfectionarea pregatirii in domeniul electrotehnic, electronic si automatizari a studentilor de la sectiile cu profil neelectrotehnic din Institutul Politehnic Brasov, respectiv din Universitatea din Brasov, incepand cu anul 1971.

Ca urmare a dezvoltarii sectiilor de profil electrotehnic, in anul 1976, catedra de Electrotehnica a fost divizata in doua catedre: Catedra de Electrotehnica si masini electrice si Catedra de Actionari si utilizari ale energiei electrice.

Intre anii 1985 si 1989 cele doua catedre au fost reunite formand Catedra de Electrotehnica.

Sectia de Electrotehnica a avut spatii de invatamant in corpurile N si V ale universitatii, respectiv un laborator, din anul 1975, in incinta Intreprinderii Tractorul Brasov.

In perioada 1962-1989, cadrele didactice titulare ale Catedrei de Electrotehnica (Electrotehnica si masini electrice si Actionari si utilizarea energiei electrice, intre anii 1974 - 1984) au urmarit in permanenta imbunatatirea planului de invatamant si a programelor analitice, perfectionarea metodicii de invatamant, dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor si corelarea activitatii didactice cu activitatea de cercetare. In realizarea acestor obiective, personalul didactic a beneficiat de sprijinul uman si material primit din industrie (Intreprinderile: Electroprecizia-Sacele,Tractorul, Intreprinderea de Autocamioane si Rulmentul;Intreprinderea de Electricitate Brasov s.a.) si din partea filialelor institutelor de cercetare si proiectare (Institutul de tehnica de calcul si informatica – ITCI, Institutul de proiectari automatizari – IPA.

Ca urmare a activitatii cadrelor didactice, a personalului auxiliar si de asemenea, a studentilor prin proiectele de diploma si in timpul practicii, la inceputul anului 1990, Catedra de Electrotehnica avea 12 laboratoare.

Invatamantul Superior Electrotehnic in Brasov in intervalul 1990 - 2008

La începutul anului 1990, a început o restructurare a Universitatii din Brasov. În cadrul acestei restructurari, a avut loc transformarea Sectiei de Electrotehnica în Facultate de Electrotehnica cu trei sectii si cu trei catedre. De asemenea, s-a efectuat o modernizare a planului de învatamânt si a programelor analitice, si o dezvoltare a bazei materiale a facultatii.

Totodata s-au organizat si dezvoltat schimburile de cadre didactice si de studenti cu alte universitati din Europa.

Facultatea de Electrotehnica are ca obiectiv formarea de ingineri electrotehnicieni, electronisti si ingineri de sistem, specialisti in actionari electrice si automatizari. De asemenea, asigura, cu putine exceptii, pregatirea in domeniul electrotehnic, electronic si automatizari pentru studentii de la sectiile de inginerie cu profil neelectrotehnic.

In anul 1990, s-a infiintat Facultatea de Electrotehnica cu trei specializari: Electrotehnica generala - ingineri, cursuri de zi (5 ani) si cursuri serale (6 ani); Electronica aplicata - ingineri, cursuri de zi (5 ani);Electromecanica - ingineri, cursuri de zi (5 ani), din 1995 si cu specializarea Automatica si informatica industriala cursuri de zi (5 ani), din 2000 cu specializarea Inginerie Electrica si Calculatoare (in limba engleza) cursuri de zi (5 ani), din 2001 cu specializarea Telecomunicatiicursuri de zi (5 ani), iar din 2005 cu specializarea Inginerie Energetica cursuri de zi (4 ani). Din anul 2005, toate specializarile sunt grupate pe domenii, conform noii organizari a invatamantului superior de licenta cu durata de 4 ani (a se vedea si sectiunea "Academic").

In anul 2001, printr-o hotarare a consiliului ei, facultatea si-a schimbat denumirea in Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor.

In prezent, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrica si Fizica Aplicata - IEFA; Departamentul de Automatica si Tehnologia Informatiei - ATI; Departamentulde Electronica si Calculatoare - EC.

Personalul didactic al Catedrei de Electrotehnica (respectiv al celor doua catedre de profil electrotehnic in perioada 1974 - 1984) a inregistrat o crestere lenta pana in anul 1989, de la 8 cadre didactice titulare in anul 1962, la 40 in 1989. Dupa 1989, ca urmare a formarii a trei catedre, numarul cadrelor didactice titulare a crescut pana in anul 2006, la 70. Intrucat, de la infiintarea sectiei de Electrotehnica si pana in prezent, normele didactice nu au putut fi asigurate de cadrele didactice titulare, acoperirea normelor s-a facut cu cadre asociate, prin plata cu ora si prin cumul.