Programe de Studii

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor ofera urmatoarele programe de studii:

 
FORMA DE ORGANIZARE si 
DURATA STUDIILOR
Domeniul de studii** de licenta /
Tipul programului de master
Program de studii*
LICENTA Zi - 8 semestre Inginerie electrica
Electrotehnica
Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza)
Inginerie electronica si telecomunicatii si tehnologii informationale Electronica aplicata
Tehnologii si sisteme de telecomunicatii
Calculatoare si tehnologia informatiei Calculatoare
Tehnologia informatiei
Ingineria sistemelor Automatica si informatica aplicata
Mecatronica si robotica Robotica
MASTER Zi - 4 semestre Aprofundare si de cercetare stiintifica Sisteme electrice avansate (lb. engleza)
Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice
Sisteme electronice si de comunicatii integrate
* Program de studii Art. 137. – (1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curriculare de predare, invatare, cercetare, aplicatii practice si evaluare planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o diploma si printr-un supliment de diploma. (Legea Educatiei Nationale)
** Domeniul de studii Art. 137. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii. (Legea Educatiei Nationale)