Evaluarea studentilor

Precizari privind Evaluarea studentilor in sesiunile de examene

Conditii pentru prezentarea la examen:

 1. Studentul  are  promovate  toate  formele  de  activitali  aplicative  planificate  in  timpul semestrului la disciplina respectiva (seminar, proiect, laborator etc.).
 2. StudentuI  cu  taxa si-a achitat  toate  obligatiile financiare  fata  de  universitate,  in conditiile stabilite de universitate si facultate.
 3. Studentul  are  asupra  sa  carnetul  de  student  vizat  de  decanatul  facultatii  pentru  anul universitar in curs.

Desfasurarea examenului:

 1. Pe timpul derularii probelor de examen este interzisa utilizarea telefoanelar mobile si  a altor mijloace si  surse de informare  si  comunicare.
 2. Incalcarea acestei reguli,  inclusiv tentativa de  incalcare, se sanctioneaza  cu  exmatricularea studentului in cauza.
 3. La  inceputul  probei  de  evaluare  cadrul  didactic  titular  va  comunica  si  punctajul  aferent fiecarui subiect.
 4. Un cadru didactic nu poate planifica intr-o zi  mai  mult de un examen, cu maxim doua grupe de studenti.
 5. Rezultatul evaluarii Ia examenele scrise se comunica direct studentilor, intr-o intalnire care va avea loc, de regula, in aceeasi zi sau, cel mai tarziu, in ziua urmatoare.
 6. La sfarsitul unui examen scris, cadrul didactic Ie va comunica studentilor Iocul in care va fi afisata lista cu notele obtinute la examen.
 7. Nerespectarea acestor precizari de catre studenti si cadre didactice va fi  sancrionata conform reglementarilor in vigoare.

Reamintim  conditiile  de  trecere  intr-un  an  superior,  adoptate  de  Senatul  Universitatii Transilvania la 1 octombrie 2009 si aflate in vigoare si in anul universitar 2012-2013:

 • minim 40 de credite in  anul in curs;
 • anii anteriori promovati integral.

Nota:
Acest material a fost intocmit pe baza propunerilor studentilor, a cadrelor didactice si a analizei efectuate in Senatul universitar din data de 6 decembrie 2010.

Precizari privind Sanctiunile aplicabile in cadrul evaluarii studentilor

Avand in vedere Hotararea de birou Senat nr.59 din 6.01.2011, privind "evaluarea studentilor in sesiunile de examene", la punctul nr. 4: "Pe timpul derularii probelor de examen este interzisa utilizarea telefoanelor mobile si a altor mijloace si surse de informare si comunicare" si punctul nr. 5: "Incalcarea acestor reguli, inclusiv tentativa de incalcare se sanctioneaza cu exmatricularea studentului in cauza"

si

in conformitate cu Legea Educatiei Nationale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.18 din 10.01.2011, Sectiunea a 8-a, Articolul 147, punctul 2

Aducem la cunostinta studentilor ca:
"Studiile efectuate in cadrul programului de studii intrerupt ca urmare a examtricularii datorate incalcarii prevederilor Codului de etica si deontologie universitara nu pot fi recunoscute in cazul unei noi inmatriculari".