Examene de finalizare de studii


Examen de Diploma - Sesiunea Februarie 2018

Departament Program de studii Data Ora Sala
IEFA Electrotehnica (P1 si P2)
7 februarie 2018
9:00 NP15
IEFA Inginerie electrica si calculatoare (lb. engleza) (P1 si P2)
7 februarie 2018
9:00 NP18
EC Electronica aplicata (P1 si P2)
7 februarie 2018 9:00 N II 4
EC Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (P1 si P2)
7 februarie 2018 9:00 KB 14
EC Calculatoare (P1 si P2)
7 februarie 2018 9:00 N II 5
ATI Automatica si informatica aplicata (P1)
7 februarie 2018 9:00 V IV 7
ATI Automatica si informatica aplicata (P2)
9 februarie 2018 9:00 V III 9
ATI Tehnologia informatiei (P1 si P2)
7 februarie 2018 9:00 V III 12
ATI Robotica (P1 si P2)
- - -

Perioada de inscriere: 22-26 ianuarie 2018

Acte necesare:

 • Dosar plic
 • Certificatul de nastere in original
 • 2 fotografii recente 3x4 pe hartie mata
 • Diploma de Bacalaureat
 • Chitanta plata 100 RON

În secretariat se fac copii conforme cu originalele și se mai completează fișa tip de înscriere la examenul de  licență.


Examen de Disertatie - Sesiunea Februarie 2018

Departament Program de studii Data Ora Sala
IEFA Sisteme electrice avansate
8 februarie 2018 9:00 N P 18
EC Sisteme electronice si de comunicatii integrate - RCD
5 februarie 2018 9:00 KB 14
EC Sisteme electronice si de comunicatii integrate - SI
5 februarie 2018
9:00 KB 8
ATI Sisteme avansate in automatica si tehnologii informatice 8 februarie 2018 9:00  V III 8

Perioada de inscriere: 22-26 ianuarie 2018

Acte necesare:

 • Dosar plic
 • Certificatul de nastere in original
 • 2 fotografii recente 3x4 pe hartie mata (numai pentru masteranzii din promoțiile mai vechi, până în 2016 inclusiv)
 • Diploma de Bacalaureat in original
 • Diploma licenta in original
 • Suplimentul la diploma in original
 • Chitanta plata 100 RON

În secretariat se fac copii conforme cu originalele și se mai completează fișa tip de înscriere la examenul de  licență.