Documentele care trebuie completate premergator/pe parcursul desfasurarii practicii studentilor:

  1.  cererea studentului de a efectua stagiul de practica la o institutie/companie;
  2.  cererea din partea facultatii adresata companiei pentru a accepta unul sau mai multi studenti in stagii de practica;
  3.  conventiei de practica incheiata intre universitate si compania/institutia unde se desfasoara practica;
  4.  caiet de practica (se va anexa fisa disciplinei de practică);
  5.  atestat de practica

Fisa disciplinei de practica este specifica fiecarui program de studiu si an de studiu si se poate obtine de la coordonatorul de practica.

 Coordonatorii de practica