Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) cu concurs de dosar, continuă până în data de 20.09.2017 ora 12.00.

Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR), cu probe de concurs, continuă până în data de 18.09.2017 ora 12.00.

Înscrierile se fac în sala NI9 în intervalul orar 12.00-13.00

  

 
Preînscriere Online
Înregistraţi-vă şi completaţi datele cerute online, înainte de a veni cu actele la înscriere.

Pentru mai multe informaţii referitoare la admiterea la Universitatea Transilvania, consultaţi site-ul universităţii: admitere.unitbv.ro.

Programul înscrierii pentru specializările de licenţă şi masterat, Septembrie 2017

Acte necesare pentru înscrierea candidaţilor la specializările de licenţă

Acte necesare pentru înscrierea candidaţilor la specializările de masterat


Licenţă - Învăţământ cu Frecvenţă

Condiţii de admitere
Concurs pe bază de dosar:
- 60% Media examenului de bacalaureat
- 40% Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere

Criteriul de ierarhizare:
- Opţiune / Medie

Pentru programele de studiu în lb.engleza:

• Proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.
• Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competenta lingvistica eliberat de institutii recunoscute de catre MEN.
Locuri disponibile (Septembrie 2017)
Domeniu Program de studii Buget Taxa
Ingineria autovehiculelor AR - Autovehicule rutiere 0 10
AE - Autovehicule rutiere (lb. engleza) 7 29
Inginerie mecanică IM - Inginerie mecanică 0 14
IM-En - Inginerie mecanică (lb. engleza) 21 5
Ingineria transporturilor IT - Ingineria transporturilor şi a traficului 3 7

Licenţă - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Condiţii de admitere
Concurs pe bază de dosar:
- 100% Media examenului de bacalaureat

Criteriul de ierarhizare:
- Opţiune / Medie
Locuri disponibile
Domeniu Program de studii Buget Taxa
Ingineria autovehiculelor AR FR - Autovehicule rutiere 0 69
Inginerie mecanică IM FR - Inginerie mecanică 0 31

Master - Învăţământ cu Frecvenţă

Condiţii de admitere
Concurs pe bază de dosar:
- 80% Nota de la examenul de diplomă
- 20% Nota de la interviu. Nota de la interviu trebuie să fie minim 5

Criteriul de ierarhizare:
- Opţiune / Medie

Pentru programele de studiu în lb.engleza:

• Proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.
• Testul nu este necesar pentru candidatii care au un atestat de competenta lingvistica eliberat de institutii recunoscute de catre MEN.

Locuri disponibile
Domeniu Program de studii Buget Taxa
Ingineria autovehiculelor ATV - Autovehiculul şi tehnologiile viitorului 2 17
SRTIM - Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul 0 0
IVPA - Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (în limba engleză) 8 24
Inginerie mecanică STIM - Simulare şi testare în ingineria mecanică 4 29

Master - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Condiţii de admitere
Concurs pe bază de dosar:
- 80% Media examenului de diplomă/ licenţă
- 20% Nota de la interviu (trebuie să fie minim 5)


Locuri disponibile
Domeniu Program de studii Buget Taxa
Ingineria autovehiculelor AM - Autovehiculul şi mediul 0 37Locul de desfasurare:

Str. Politehnicii nr.1, 500024, Brasov, Romania

corpul N al Universitatii, 

sala NS-2


Programul înscrierii:


Licenţă: 10 - 16 iulie 2017

Luni-Vineri: 9:00-15:00

Sâmbata-Duminica: 9:00-13:0


Masterat: 19 - 21 iulie 2017

9:00-15:00


Taxa de înscriere: 150 lei

Secretariatul Facultatii:

sala NI-10
Tel: +40 268 474761      Fax: +40 268 474761

E-mail: f-im@unitbv.ro