Anunturi admitere

IMPORTANT !

Candidații admiși pe locurile cu taxă la data de 20 septembrie 2017, sunt obligați să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum 800 lei) şi să confirme locul ocupat prin depunerea până în data de 21 septembrie 2017, ora 13:00, la FACULTATE, a actelor destudii în original și a chitanței care dovedește plata primei tranșe a taxei de școlarizare, în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI în data de 21.09.2017.


Anunt important - Admitere Faza I

Programul casieriilor

Date privind achitarea primei transe a taxei de scolarizare prin OPAdmitere la Master - Interviu

Programarea interviurilor (Master, septembrie 2017):


Candidatii inscrisi la master, Sesiunea septembrie 2017, ÎNVÂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (AM) se vor prezenta MARȚI, 19.09.2017 la ora 09.00, sala NP13, in vederea sustinerii interviului.


PREZENȚA LA PROBA DE CONCURS ESTE OBLIGATORIE. ABSENȚA LA PROBĂ ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA CANDIDATULUI DIN CONCURSUL DE ADMITERE.

ATV, SRTIM, IVPA - tematică interviu admitere

AM-FR - tematică interviu admitere

STIM - tematică interviu admitere

Candidații se vor prezenta cu o jumătate de oră mai devreme decât ora programată, pentru completarea documentației.


Preînscriere online

Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR) cu concurs de dosar, continuă până în data de 20.09.2017 ora 12.00.

Înscrierile la formele de învățământ cu frecvență redusă (IFR), cu probe de concurs, continuă până în data de 18.09.2017 ora 12.00.

Înscrierile se fac în sala NI9 în intervalul orar 12.00-13.00

  

 
Preînscriere Online
Înregistraţi-vă şi completaţi datele cerute online, înainte de a veni cu actele la înscriere.

Pentru mai multe informaţii referitoare la admiterea la Universitatea Transilvania, consultaţi site-ul universităţii: admitere.unitbv.ro.

Programul înscrierii pentru specializările de licenţă şi masterat, Septembrie 2017

Acte necesare pentru înscrierea candidaţilor la specializările de licenţă

Acte necesare pentru înscrierea candidaţilor la specializările de masterat