Programarea interviurilor (Master, septembrie 2017):


Candidatii inscrisi la master, Sesiunea septembrie 2017, ÎNVÂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (AM) se vor prezenta MARȚI, 19.09.2017 la ora 09.00, sala NP13, in vederea sustinerii interviului.


PREZENȚA LA PROBA DE CONCURS ESTE OBLIGATORIE. ABSENȚA LA PROBĂ ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA CANDIDATULUI DIN CONCURSUL DE ADMITERE.

ATV, SRTIM, IVPA - tematică interviu admitere

AM-FR - tematică interviu admitere

STIM - tematică interviu admitere

Candidații se vor prezenta cu o jumătate de oră mai devreme decât ora programată, pentru completarea documentației.