IMPORTANT !

Candidații admiși pe locurile cu taxă la data de 20 septembrie 2017, sunt obligați să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum 800 lei) şi să confirme locul ocupat prin depunerea până în data de 21 septembrie 2017, ora 13:00, la FACULTATE, a actelor destudii în original și a chitanței care dovedește plata primei tranșe a taxei de școlarizare, în caz contrar vor fi declaraţi RESPINŞI în data de 21.09.2017.


Anunt important - Admitere Faza I

Programul casieriilor

Date privind achitarea primei transe a taxei de scolarizare prin OP