Activitate practică - Anunţuri


Colocviul de practica pentru anul II și III de la INGINERIE MECANICA - FRECVENTA REDUSA - se tine SAMBATA - in data de 23.09.2017 - ora 12,00 in MA. - responsabil practica - Prof. dr. ing. Luminita Scutaru 

Colocviul de practica pentru anul II și III de la INGINERIE MECANICA - curs de zi - se tine MARTI - in data de 26.09.2017 - ora 9,00 in BS3. - responsabil practica - Conf. dr. ing. Mihai Ulea 

Colocviul de practica pentru anul II și III de la AUTOVEHICULE RUTIERE - FRECVENTA REDUSA - se tine SAMBATA - in data de 23.09.2017 - ora 9,00 in MA. - responsabil practica - Sef lucr. dr. ing. Trusca Daniel

Colocviul de practica pentru anul II - AUTOVEHICULE RUTIERE, INGINERIA TRANSPORTURILOR , AUTOVEHICULE RUTIERE, LIMBA ENGLEZA - curs de zi - se tine LUNI - in data de 25.09.2017 - ora 9,00 in MA. - responsabil practica - Prof. dr. ing. Natalia Filip


Colocviul de practica pentru anul III - AUTOVEHICULE RUTIERE, INGINERIA TRANSPORTURILOR , AUTOVEHICULE RUTIERE, LIMBA ENGLEZA - curs de zi - se tine MARTI - in data de 26.09.2017 - ora 9,00 in MA - responsabil practica - Prof. dr. ing. Nicolae Turea

Studentii vor avea Atestatul de practica si Caietul de practica.In data de 23 septembrie 2017, sambata, ora 9,00 in sala MA din corpul 

N, se va sustine colocviul de practica pentru anii 2 si 3 AR IFR.

Studentii se vor prezenta cu :

- carnetul de student insotit de cartea de identitate;

Studentii care au efectuat stagii de practica 90 de ore in unitati de
profil, Inginerie mecanica, Prelucrari mecanice, Transporturi si
Intretinere si reparatii service etc... vor prezenta:
- conventia de practica;
- atestatul de practica (adeverinta care sa ateste ca s-au efectuat 90
de ore in unitatea de profil);
- caietul de practica complectat cu date de identitate si activitatile
zilnice desfasurate in stagiu.


Studentii care sunt angajati in unitati de profil vor prezenta doar:
- adeverinta de munca in care se va specifica unitatea in care
lucreaza, profilul si perioada.

Coordonatori practica,

Sef lucr. dr. ing. Daniel TRUSCA, Asist. dr. ing. Radu TARULESCU

Practică - Documente

Documente necesare pentru practică
Caietul de practică

  Documente:


  Convenţii de practică, pe programe de studii:

  • Cerere pentru practică
  • Atestat de practică 
   (se completează la instituţiile în care studenţii îşi desfăşoară activitatea practică)


  Coordonatorii activităţii de practică:

  • Coordonator pe facultate :Prodecan studenti - Conf.dr.ing. Liviu Costiuc
  • Coordonator anul II AR,AE, ITT - Prof. dr. ing. Natalia Filip 
  • Coordonator anul III AR,AE, ITT Prof. dr. ing. Nicolae Turea
  • Coordonator anul II si anul III AR-FR  S.l.dr.ing. Daniel Trusca
  • Coordonator anul II si III IM - Conf.dr.ing. M. Ulea
  • Coordonator anul II si anul III IM-FR Prof.dr.ing. Luminita Scutaru