CENTRE DE CERCETARE
 

1. Managementul resurselor forestiere și cinegetice. Coordonator: Conf. dr. ing. Victor Pacurar

2. Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre. Coordonator: Conf. dr. ing. Cătălin Petrițan