1809 - Conducerea Principatului Ardealului a cerut guvernului de la Viena sa aprobe infiintarea unei scoli silvice cu sediul la Cluj sau Sibiu;
1817 - Incepe sa functioneze efectiv la Sibiu Scoala de Silvicultura cu durata de 3 ani;
1815 - 1853 - Se infiinteaza si functioneaza "Comisia forestiera" a Valahiei;
1860 - 1862 - Se infiinteaza Scoala de Silvicultura de la Bucuresti (durata cursurilor de 2 ani);
1863 - 1869 - Scoala de Agricultura de la Pantelimon;
1869 - 1883 - Scoala Centrala de Agricultura si Silvicultura de la Herastrau
1883 - 1886 - Scoala Speciala de Silvicultura din Bucuresti de nivel mediu-superior;
1886 - 1894 - Scoala de Agricultura si Silvicultura (durata cursurilor de 3 ani);
1894 - Scoala de Silvicultura de la Branesti;
1901 - Scoala Superioara de Silvicultura;
1918 - Cursurile scolii de silvicultura se deschid la Iasi;
1918 - Noiembrie: Scoala Superioara de Silvicultura este mutata la Bucuresti;
1923 - 1948 - in baza legii din 23 septembrie, invatamantul silvic superior din tara noastra a fost incadrat in Scoala Politehnica din Bucuresti unde va functiona pana in 1948, cu durata studiilor de 4 ani plus anul preparator;
1948 - 1953 - in baza Decretului 175/3 august 1948 s-au infiintat 3 institutii cu profil forestier:
    1.Institutul de Silvicultura din Brasov avand in componenta sa o singura facultate, cea de silvicultura;
    2.Institutul de Silvicultura din Campulung Moldovenesc, cu doua facultati (Silvicultura si Prelucrarea Lemnului);
   3.Institutul de Exploatare si Industrializare a Lemnului din Bucuresti, cu o facultate si doua sectii (sectia de Exploatare si Constructie a Instalatiilor de Transport si sectia de Industrializare a Lemnului);
1949 - Facultatea de Prelucrare a Lemnului din Campulung Moldovenesc a fost transferata la Bucuresti, la Institutul de Exploatare si Industrializare a Lemnului; tot in 1949 s-a infiintat pe langa acest institut din Bucuresti si o facultate muncitoreasca cu doua sectii: Cultura Padurilor si cealalta Exploatare si Industrializare. Dupa doi ani de functionare, in 1951, Facultatea Muncitoreasca si-a incheiat activitatea;
1952 - Incepand din anul al III-lea de studii, s-a infiintat la Brasov o sectie de Amelioratii Silvice;
1952 - 1953 - a luat fiinta la Bucuresti cel de al IV-lea institut de invatamant superior cu profil forestier - Institutul de Perdele si Amelioratii Silvice cu doua facultati: Facultatea de Perdele Forestiere si Facultatea de Amelioratii Silvice;
1953 - In baza unei HCM cele patru institutii de invatamant superior cu profil forestier existente la acea data au fost comasate la Brasov intr-un singur institut: Institutul Forestier, care trece de la Ministerul Silviculturii la Ministerul Invatamantului. Institutul Forestier creat la Brasov avea in structura sa 4 facultati si anume:
       1.Facultatea de Silvicultura, cu doua sectii:
               - cultura padurilor;
               - zone verzi;
       2.Facultatea de Amelioratii Silvice, cu doua sectii:
               - culturi de protectie;
               - corectarea torentilor;
       3.Facultatea de Exploatare si Industrializare a Lemnului, cu doua sectii:
               - exploatarea si transportul lemnului;
               - industrializarea lemnului;
       4.Facultatea de Ingineri Economici, cu doua sectii:
               - economia gospodariei silvice;
               - economia industriei lemnului;
1955 - Facultatea de Amelioratii Silvice, cu ambele specializari, se desfiinteaza. Tot in acest an se desfiinteaza si Facultatea de Ingineri Economisti cu cele doua sectii. In acelasi an se desfiinteaza si sectia de spatii verzi. In anul universitar 1955/1956 au ramas sa functioneze in cadrul Institutului Forestier din Brasov numai doua facultati, cea de silvicultura si cea de Exploatare si Industrializare a Lemnului.
1956 - Institutul Forestier si Institutul de Mecanica din Brasov au fuzionat rezultand Institutul Politehnic Brasov cu urmatoarele facultati:
       -Facultatea de Silvicultura;
       -Facultatea de Mecanica;
1968 - Denumirea facultatii devine Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere
1971 - In acest an Institutul Politehnic Brasov se reuneste cu Institutul Pedagogic in Universitatea din Brasov, cu opt facultati. In acest mod facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere este una din componentele universitatii si functioneaza la inceput cu urmatoarea structura:
       -sectia de Silvicultura si exploatari Forestiere - cursuri de zi - ingineri;
       -sectia de Constructii Civile si Industriale - cursuri serale - subingineri;
       -sectia de Instalatii pentru Constructii - cursuri serale - subingineri;
1990 - Universitatea din Brasov devine Universitatea "Transilvania" din Brasov cu 10 facultati si doua colegii. Intre ele regasim Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere cu patru sectii de specializare (ingineri 5 ani):
       1.profilul forestier cu urmatoarele sectii:
               - Silvicultura;
               - Exploatari Forestiere;
               - Ingineria mediului;
       2.profilul constructii cu o singura sectie de specializare (constructii civile, industriale si agricole)
1992 - Se desfiinteaza sectia de Ingineria Mediului;
1999 - In cadrul profilului constructii se infiinteaza pe langa cea existenta o noua sectie cea de instalatii pentru constructii.
2003 - Sectia de constructii civile, industriale si agricole si sectia de instalatii de constructii se constituie in Facultatea de Constructii.
2005 - A demarat procesul de aliniere la prevederile Legii Nr.288/24.06.2004 si H.G.Nr.88/10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare în coordonatele Declaratiei de la Bologna. Ca urmare, în cadrul Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere s-au initiat urmatoarele masuri:
   - organizarea învatamântului pe cicluri de studii: licenta (4 ani), masterat (1,5 ani) si doctorat (3 ani);
   - functionarea în cadrul Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere a domeniului Silvicultura cu trei programe de studii (specializari): Silvicultura, Exploatari Forestiere si Cinegetica;
   - autorizarea începând cu anul universitar 2005-2006 a domeniului Geodezie, cu un singur program de studii Masuratori terestre si cadastru;

   - autorizarea, din anul 2005-2006, a învatamântului la distanta (IDD) pentru programul de studii Cinegetica

   - elaborarea de noi planuri de învatamânt pentru toate programele de studii ale facultatii;

  - adoptarea noului sistem de doctorat prin înfiintarea scolii doctorale din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov.