Ciclul licență

      Învățământ la zi

  • Domeniul Silvicultură
               Silvicultură (Discipline pe ani de studiu)
               Exploatări Forestiere (Discipline pe ani de studiu
               Cinegetică (Discipline pe ani de studiu)

  • Domeniul Inginerie Geodezică
               Măsurători Terestre și Cadastru (Discipline pe ani de studiu)

       Învățământ la distanță       

               Cinegetică (Discipline pe ani de studiu)


 Ciclul master

      Învățământ la zi