În atenția anilor terminali (anul IV - licență, anul II - masterat)

La avizierul Facultății de Silvicultură și exploatări forestiere de pe Intranet s-au postat următoarele anunțuri:

- Tematică licență 2018

- Ghid pentru elaborarea de proiect diplomă/lucrare de disertație

- Comisii examen diplomă/disertație

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare


  În atenţia absolvenţilor (diplomă /disertaţie) care susţin examen de finalizare a studiilor

în sesiunea Februarie 2018

Documente necesare pentru completarea dosarului

Calendarul sesiunii de licență/disertație

Componența comisiilor de licență/disertație


În atenţia absolvenţilor (diplomă /disertaţie) care susţin examen de finalizare a studiilor

 în sesiunea Iulie 2017

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare

Calendarul sesiunii de licenţă pe programe de studiu: silvicultură/exploatări forestiere/cinegetică, măsurători terestre şi cadastru

Calendarul sesiunii de disertaţie.

Componenţa comisiilor de licenţă şi disertaţie.

Documente necesare pentru completarea dosarului:

    1. Dosar înscriere

    2. Cerere înscriere examen diplomă

    3. Cerere înscriere examen disertaţie

    4. Declaraţie de originalitate examen de diplomă

    5. Declaraţie de originalitate examen de disertaţie

    6. Fişa preliminară a proiectului de diplomă

    7. Fişa preliminară a lucrării de disertaţie

    8. Fişa proiectului de diplomă

    9. Fişa lucrării de disertaţie

Tematica examenului de finalizare a studiilor se poate consulta aici.

PROBA 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – SCRIS

Luni – 10.07.2017, ora 9.30, sala SII1 - SPECIALIZĂRILE: SILVICULTURĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE CINEGETICĂ ZI + I.D. 

PROBA 2: Sustinerea lucrarii de licenta: conform programarilor din avizier

Structura semestrului II al anului universitar 2016 - 2017, pentru anii terminali, poate fi consultată aici.


În atenţia absolvenţilor (diplomă /disertaţie) care susţin examen de finalizare a studiilor

în sesiunea Februarie 2017

PROBA 1: EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE – SCRIS

Marţi – 14.02.2017, ora 10.00, sala SII1 - SPECIALIZĂRILE: SILVICULTURĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE CINEGETICĂ ZI + I.D.

Marţi - 14.02.2017, ora 10.00, sala SII10 - Master - Managementul ecosistemelor forestiere

Marţi - 14.02.2017, ora 10.00, sala S23 - Master - Management şi siteme tehnice în exploatări forestiere

Absolvenţii  se vor  prezenta (la ora 9,30) cu carnetul de student şi buletinul.

Deoarece zilele de 23 si 24 ianuarie 2017 sunt libere, perioada de inscriere pentru examenul de diploma/disertatie va fi 25.01.207 – 03.02.2017.

Calendarul sesiunii de licenţă.

Calendarul sesiunii de disertaţie.

Componenţa comisiilor de licenţă şi disertaţie.

Documente necesare pentru completarea dosarului:

    1. Dosar înscriere

    2. Cerere înscriere examen diplomă

    3. Cerere înscriere examen disertaţie

    4. Declaraţie de originalitate

    5. Fişa lucrării

Tematica examenului de finalizare a studiilor se poate consulta aici.

 


 

În atenţia absolvenţilor (diplomă /disertaţie) care susţin examen de finalizare a studiilor

în sesiunea Iulie 2016

Calendarul sesiunii de licenţă.

Calendarul sesiunii de disertație.

Componenţa comisiilor de licenţă şi disertaţie.

Documente necesare pentru completarea dosarului:

    1. Dosar înscriere

    2. Cerere înscriere examen diplomă

    3. Cerere înscriere examen disertaţie

    4. Declaraţie de originalitate

    5. Fişa lucrării

Tematica examenului de finalizare a studiilor se poate consulta aici.

Structura semestrului II, pentru studenţii aflaţi în ani terminali, se poate consulta aici.În atenţia absolvenţilor (diplomă /disertaţie) care susţin examen de finalizare a studiilor

în sesiunea Februarie 2016


SPECIALIZĂRILE: SILVICULTURĂ, EXPLOATĂRI FORESTIERE, CINEGETICĂ ZI + I.D.

PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor  fundamentale şi de specialitate – scris.

MARŢI – 09.02.2016, ORA 10,00 SALA SI2

ABSOLVENŢII  SE VOR  PREZENTA (LA ORA 9,30) CU CARNETUL DE STUDENT ŞI BULETINUL.


SPECIALIZAREA MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU


PROBA 1: Evaluarea cunoştinţelor  fundamentale şi de specialitate – scris.

MIERCURI - 10.02.2016, ORA 9,00 SALA SP4

ABSOLVENŢII  SE VOR  PREZENTA (LA ORA 8,30) CU CARNETUL DE STUDENT ŞI BULETINUL.


  
Calendarul sesiunii de licenţă.

    Calendarul sesiunii de disertatie.

     Componenţa comisiilor de licenţă.

     Documente necesare pentru completarea dosarului.

     Descarcă de aici tematica examenului de finalizare a studiilor