Sectiunea Exploatarea si Amenajarea Padurilor


PREMIUL I


Studiul variatiei caracteristicilor bimetrice ale arborilor de gorun si de fag din Padurea Peris

Autor: Daniel-Ioan Ungureanu – anul IV

Conducător: Şef lucr.dr.ing. Marian Gh. Tudoran

PREMIUL II

Studiu privind variatia indicatorilor auxologici ai coroanei la fag(Fagus sylvatica L.)

Autor: Stefania-Elena Purcaru - anul II
                                                      
Conducători: Sef lucr.dr.ing. Maria Magdalena Vasilescu
                
PREMIUL III

Determinarea factorului de cubaj pentru sortimentele de lemn de carpen fasonate la lungimi de doi si trei metri

Autor: Radu Comanici

Conducători: Şef lucr.dr.ing. Razvan Campu

 

Sectiunea Masuratori Terestre si Cadastru

PREMIUL I

Posibilitati de automatizare a verticalizarii prismei in masuratorile cu statia totala

Autor: Bemiamin Bruda

Conducători: Şef lucr.dr.ing. Cornel Cristian Teresneu

PREMIUL II

Brasovul Ieri, Azi, Maine

Autori: Adrian Ghimbasan, Robert Nagy

Conducători: Şef lucr.dr.ing. Mihai Daniel Nita

PREMIUL III

Utilizarea tehnologiei GNSS si a mijloacelor GIS in proiectarea si reabilitarea drumurilor forestiere

Autori: Mihnea Cateanu

Conducători: Şef lucr.dr.ing. Cornel Cristian Teresneu

 

Sectiunea Silvicultura

PREMIUL II

Efectul culorii curselor tip aripa asupra capturilor de Ips typographus

Autor: Codrut Voinescu

Conducători: Şef lucr.dr.ing. Gabriela Isaia