Localizarea Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere

View Larger Map
 
 

Secretariatul facultății:

Adresa: Str. Șirul Beethoven, nr. 1, 500123 Brașov, Romania (corpul "S")

Telefon:  +40268 418600;   Fax:  +40268 475705, e-mail: f-sef@unitbv.ro

Program cu publicul: Luni - Vineri între orele 12.00 - 15.00.

Conducerea facultății

DECAN: Prof. dr. ing. Alexandru Lucian CURTU, e-mail: lucian.curtu@unitbv.ro

PRODECAN CU STUDENȚII ȘI LEGATURA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI SOCIO-CULTURAL, INTERNAŢIONALIZARE:
Prof.dr.ing. Stelian Alexandru BORZ - e-mail: stelian.borz@unitbv.ro

PRODECAN CU ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI INFORMATIZAREA:
Prof. dr. ing. Ovidiu IONESCU - e-mail: o.ionescu@unitbv.ro

PRODECAN CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII:
Prof. dr. ing. Iosif VOROVENCII, e-mail: iosif.vorovencii@unitbv.ro

Șefi de departamente:

SILVICULTURĂ: Prof. dr. ing. Neculae SOFLETEA, e-mail: nic.sofletea@unitbv.ro

EXPLOATĂRI FORESTIERE, AMENAJAREA PĂDURILOR
ȘI MĂSURĂTORI TERESTRE: Conf. dr. ing. Rudolf Alexandru DERCZENI - derczeni@unitbv.ro
                                     PROGRAM AUDIENȚE