Cuvantul rectorului

Abrudan Ioan Vasile

Cercetarea științifică din cadrul Universității Transilvania din Brașov este unul dintre pilonii majori de creștere și dezvoltare instituțională pentru orizontul 2014-2020. Ne propunem ca prin programe integrate de dezvoltare a resursei umane să valorificăm și să onorăm tradiția școlii brașovene în domenii de cercetare consacrate, dar și să susținem pătrunderea în câmpuri de cercetare emergente, cu un potențial ridicat de inovare.


Principalele noastre atuuri sunt date de infrastructura de ultimă generație, potențialul excepțional al resursei umane și spectrul variat al domeniilor de cercetare. Prin utilizarea inteligentă a acestor vectori urmărim consolidarea ariilor de cercetare interdisciplinare și poziționarea proactivă în raport cu dinamica mediului economic și industrial. Considerăm astfel, că prin acțiunile și direcțiile de creștere, Universitatea Transilvania din Brașov acționează ca un partener strategic pentru companii și ca pol de excelență în colaborarea academică națională și internațională.

Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Rector

Cuvantul directorului general

Szeles Monica

Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov este dezvoltat în perioada 2009-2013 printr-un proiect finanțat din fonduri structurale europene, fonduri naționale și din fondurile proprii ale universității. Cele 11 clădiri din cadrul institutului dispun de autonomie energetică ridicată și concentrează o infrastructură modernă și complexă de cercetare, constând în linii integrate de echipamente high-tech pentru cercetare avansată în domeniul dezvoltării durabile. Această construcție complexă, dotată cu echipamente de ultimă generație permite derularea de contracte de cercetare naționale și internaționale de mare anvergură, precum și colaborarea cu mediul economic, industrial și instituțional din Brașov. Din această perspectivă, Institutul creează premisele creșterii competitivității Universității Transilvania în domeniul cercetării-dezvoltării pe plan internațional.


Prin activitatea multi- și interdisciplinară a celor 29 centre de cercetare care își desfășoară activitatea în cadrul Institutului, prin valorificarea sinergiilor multidisciplinare astfel create, precum și prin facilitarea integrării activităților de doctorat și postdoctorat în practica cercetării de înaltă ținută științifică, Institutul își propune să devină un pol major de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul dezvoltării durabile pe plan internațional.

Prof. dr. Monica Răileanu Szeles

Cuvantul prorectorului cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea

Buzea Carmen

Universitatea Transilvania din Brașov integrează câmpuri de cercetare care reflectă structura sa comprehensivă, cu un echilibru între domeniul tehnic consacrat și domeniul socio-uman în proces de consolidare. Urmărim poziționarea universității ca resursă cheie pentru dezvoltare regională și națională și încurajăm dezvoltarea de parteneriate strategice cu reprezentanții mediului economic și ai societății civile.


Prin infrastructura de ultimă generație din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare și resursa umană dedicată venim în întâmpinarea partenerilor și colaboratorilor noștri: companii, instituții publice, organizații non-guvernamentale și asociative, universități și centre de cercetare naționale și internaționale. Susținem explorarea incrementală a direcțiilor de colaborare și ca urmare vă stăm la dispoziție pentru discuții, prezentări și analize.

Prof. dr. Carmen BUZEA
Prorector cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea