Cuvantul rectorului

Abrudan Ioan Vasile

Cercetarea științifică din cadrul Universității Transilvania din Brașov este unul dintre pilonii majori de creștere și dezvoltare instituțională pentru orizontul 2014-2020. Ne propunem ca prin programe integrate de dezvoltare a resursei umane să valorificăm și să onorăm tradiția școlii brașovene în domenii de cercetare consacrate, dar și să susținem pătrunderea în câmpuri de cercetare emergente, cu un potențial ridicat de inovare.


Principalele noastre atuuri sunt date de infrastructura de ultimă generație, potențialul excepțional al resursei umane și spectrul variat al domeniilor de cercetare. Prin utilizarea inteligentă a acestor vectori urmărim consolidarea ariilor de cercetare interdisciplinare și poziționarea proactivă în raport cu dinamica mediului economic și industrial. Considerăm astfel, că prin acțiunile și direcțiile de creștere, Universitatea Transilvania din Brașov acționează ca un partener strategic pentru companii și ca pol de excelență în colaborarea academică națională și internațională.

Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Rector

Cuvantul directorului general

Visa Ion

Institutul de Cercetare – Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov a fost dezvoltat în perioada 2009-2013 ca produs al unui proiect major de infrastructuri mari de cercetare științifică, finanțat din fonduri structurale europene, național și din fondurile proprii ale universității. Scopul proiectului a fost de creștere a competitivității economice, prin concepția, dezvoltarea și promovarea de produse, tehnologii și servicii high-tech in domeniul major al Dezvoltării Durabile.


Institutul cuprinde 11 clădiri cu autonomie energetică ridicată, proiectate de echipe care fac parte din centrele de cercetare. Ele reprezintă nucleul unei comunități durabile în care ariile principale ale Dezvoltării Durabile sunt: energia, utilizarea inteligentă a resurselor naturale, cu precădere forestiere și alimentare, precum și calitatea mediului.

Infrastructura cu eficiență energetică ridicată precum și liniile integrate de echipamente cu caracter de unicat la nivel național fac ca Institutul să reprezinte cadrul propice pentru derularea programelor de doctorat și post-doctorat, pentru dezvoltarea de proiecte naționale și internaționale, pentru cooperare cu mediul economic și cu instituțiile implicate în formarea resurselor umane înalt calificate.

Prof. dr. ing. Ion VISA

Cuvantul prorectorului cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea

Visa Ion

Universitatea Transilvania din Brașov integrează câmpuri de cercetare care reflectă structura sa comprehensivă, cu un echilibru între domeniul tehnic consacrat și domeniul socio-uman în proces de consolidare. Urmărim poziționarea universității ca resursă cheie pentru dezvoltare regională și națională și încurajăm dezvoltarea de parteneriate strategice cu reprezentanții mediului economic și ai societății civile.


Prin infrastructura de ultimă generație din cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare și resursa umană dedicată venim în întâmpinarea partenerilor și colaboratorilor noștri: companii, instituții publice, organizații non-guvernamentale și asociative, universități și centre de cercetare naționale și internaționale. Susținem explorarea incrementală a direcțiilor de colaborare și ca urmare vă stăm la dispoziție pentru discuții, prezentări și analize.

Prof. dr. Carmen BUZEA
Prorector cu activitatea de cercetare științifică și informatizarea