Centre CD

Cele 29 de centre de cercetare științifică valorifică experiența și resursele dezvoltate prin numeroase granturi și contracte și derulează cercetară științifică avansată în domeniul complex al Dezvoltării Durabile. Institutul susține cooperarea între centrele de cercetare științifică, in abordări integrate, conform cu tematicile prioritare la nivel regional, național și internațional.

Produse high-tech pentru autovehicule  
Informatica industrială și robotică  
Simulare numerică, testări și mecanica materialelor compozite  
Inginerie economica si sisteme de producție  
Tehnologii si sisteme avansate de fabricație  
Eco-tehnologii avansate de sudare  
Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice şi compozite MMC  
Sisteme electrice avansate  
Sisteme electronice încorporate si comunicații avansate  
Sisteme pentru controlul proceselor  
Managementul durabil al resurselor forestiere și cinegetice  
Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor si măsurători terestre  
Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în industria lemnului  
Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului  
Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD  
Eco-biotehnologii si echipamente in agricultura si alimentație  
Sisteme de energii regenerabile si reciclare  
Sisteme mecatronice avansate  
Modelare matematică și produse software  
Centrul de cercetări economice  
Psihologie pozitivă și educație pentru o comunitate durabilă  
Calitatea vieții și performanță umană  
Știința muzicii - excelenta in interpretarea muzicală  
Centru de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină  
Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală  
Centru pentru cercetări în domeniul inovării și creativității culturale  
Cercetări de lingvistică teoretică și aplicată  
Justiție și reformă constituțională  
Comunicare și inovare socială