Consiliu de coordonare

Consiliul de Coordonare reunește coordonatorii celor 29 de Centre de Cercetare Științifică, Directorul general și Directorul științific ai institutului. Rolul consiliului este de a coopera în dezvoltarea tematicilor de cercetare - inovare utilizând resursele existente și de a dezvolta cadrul necesar de diseminării rezultatelor cercetării științifice.

Prof. dr. ing. Ion Vișa – Director General
Prof. dr. ing. Anca Duță – Director Științific
 

Coordonatorii centrelor de cercetare științifică