Istoric

Institutul a fost dezvoltat prin proiectul de fonduri structurale Institut CDI: Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabila, PRO-DD, finanțat prin POS-CCE, Axa 2, O2.2.1., ID123, SMIS 2637, contract nr. 11/2009, beneficiind de o contribuție substanțială din partea Universității Transilvania din Brașov.

Odată cu semnarea contractului, la 1 martie 2009 a început activitatea de construcție a clădirilor de laboratoare, iar proiectul s-a finalizat (inclusiv cu achiziția de echipamente și produse software) la data de 31 octombrie 2013.

Proiectul a fost conceput, dezvoltat și implementat de echipe de cadre didactice din universitate și a permis obținerea de rezultate semnificative:
- 11 clădiri cu consum redus de energie, utilizate ca laboratoare dar și ca standuri experimentale de testare la scară 1:1 a soluțiilor de eficiență energetică. Una dintre aceste clădiri (laboratorul L7) este adusă la stadiul de Clădire cu Consum de Energie aproape Zero din Surse Convenționale Nearly Zero Energy Building);
- 68 de linii integrate de echipamente high-tech pentru cercetare științifică;
- 18 pachete software pentru concepția și modelarea produselor și proceselor.

2007

Propunerea de proiect a fost dezvoltată ca rezultat al restructurării și agregării colectivelor de cercetare din Universitatea Transilvania din Brașov, vizând dezvoltarea de soluții pentru ...

     
2008

Ca urmare a selectării pre-propunerii, s-a dezvoltat forma extinsă a propunerii de proiect și studiul de fezabilitate, in colaborare cu Centrele de Cercetare Științifică.

2009

La 1 martie 2009, a fost semnat contractul de finanțare al proiectului Institut CDI: Produse High-tech pentru Dezvoltare Durabilă și a început derularea activităților proiectului.

     
2010

S-a finalizat primul stadiu in dezvoltarea celor 11 clădiri ale Institutului.

 
2011

Treptat, clădirile de laboratoare sunt finalizate astfel încât s-au putut demara procedurile de achiziție publică pentru echipamentele de cercetare - inovare.

     
2012

Marea majoritate a echipamentelor a fost achiziționată prin proceduri de achiziție publică, astfel încât s-a putut demara ultima etapă de realizare a compartimentărilor ...

 
2013

Ultimul an al proiectului a fost dedicat cu precădere finalizării procedurilor de achiziție publică pentru echipamentele de cercetare – inovare și pentru produsele software.

     
2014, 2015 and beyond

Activitatea in Institutul de Cercetare Dezvoltare se derulează conform cu principalele priorități naționale și europene și in acord cu strategia Universității Transilvania din Brașov.