Proiecte

Activitatea Institutului CD al Universității Transilvania din Brașov continuă o tradiție îndelungată de excelență în cercetarea științifică, confirmată prin numeroase granturi și contracte derulate cu finanțare națională și internațională.

Proiect: Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare
Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila, PRO-DD

Resursele institutului sprijină derularea de granturi internaționale finanțate în cadrul programelor FP7 și, actualmente, H2020. Alte granturi finanțate internațional sunt dezvoltate în cadrul programului Life Natura sau ca acorduri bilaterale cu marea majoritate a țărilor europene, precum și cu țări din Asia și America Centrală și de Nord.

În institut se derulează numeroase granturi finanțate prin Planul Național de Cercetare – Dezvoltare – Inovare PNII, prin programele de cercetare fundamentală (IDEI), cercetare fundamental-aplicativă (PARTENERIATE) și programe pentru dezvoltarea resursei umane cu precădere ca proiecte de sprijinire a dezvoltării tinerelor echipe (RU-TE).

In ultimii ani se constată o dinamică ascendentă a proiectelor finanțate de companii, firme și diferite structuri sociale și societale. Acestea asigură o legătură permanentă cu utilizatorii finali ai rezultatelor cercetării științifice și confirma rolul Institutului în susținerea creșterii economice.