INSCRIEREA ONLINE A CANDIDATILOR 
INSCRIEREA ONLINE A CANDIDATILOR 
INSCRIEREA ONLINE A CANDIDATILOR 

 Sesiunea de admitere 2017

 Rezultatele cumulate ale admiterii - sesiunea iulie si septembrie  -  Faza finala liste cumulate

Rezultate admitere - sesiunea Septembrie 2017 - Faza I - Faza II - Faza finala

Rezultate admitere - sesiunea Iulie 2017 - Faza I - Faza II - Faza III - Faza IV - Faza finala 

Interviul pentru admiterea la masterat se va desfășura în data de 11.09.17, ora 11:00, sala LII4

Inscrierile la Facultatea de Ingineria Lemnului pentru ADMITEREA DE TOAMNĂ se vor desfăşura în perioada 6 – 9 SEPTEMBRIE 2017, la sediul facultăţii, pe colina universităţii din Braşov, corp de clădire L, sala L III 5.
La programul de studii Ingineria prelucrării lemnului cu frecvență redusă inscrierile se vor desfășura până în data de 20.09.2017.
Date de contact: Secretar Comisie de Admitere pe Facultate - dr.ing. Bogdan BEDELEAN, mobil: 0724546981, e-mail: bedelean@unitbv.ro

  Clik aici pentru inscrierea online 

Numarul de locuri disponibile

Domeniul Programele de studiu  Locuri bugetate Locuri cu taxa Total 
Inginerie   forestiera - LICENTA 
Concurs pe baza de dosar - 100% media de la bacalaureat

Designul Produselor Finite din Lemn -  Invatamant cu frecventa

Ingineria Prelucrarii Lemnului - Invatamant cu frecventa

66 56 122
Ingineria si Designul produselor finite din lemn - in limba engleza - 30 30
 Ingineria Prelucrarii Lemnului - Invatamant cu frecventa redusa (FR)  - 74  74 
 La medii egale, departajarea se face in functie de nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele:
1 - Limba si Literatura Romana - proba scrisa
2 - Matematica
3 - Biologie
4 - Fizica, in ordinea precizataDomeniul Programele de studiu  Locuri bugetate Locuri cu taxa Romani de pretutindeni fara bursa
 
Cetateni ai tarilor terte UE bursieri ai statului roman
 
Total 
Inginerie   forestiera - MASTER
 

Concurs pe baza de dosar: 
- 50% media examenului de diploma/licenta
- 50% media notelor obtinute la interviu
Eco-Design de Mobilier si RestaurareInvatamant cu frecventa
6 25 1 - 32
Structuri Avansate din Lemn si Tehnologii Inovative - Invatamant cu frecventa

5 27 - - 332
 La medii egale, departajarea se face in functie de:
1 - nota obtinuta la proba scrisa a examenului de diploma/licenta
2 - media anilor de studiu din ciclul de licenta
3 - media examenului de bacalaureat

Sesiunea de admitere iulie 2017

La ciclul de licenta media este prioritara la repartizarea candidatilor, iar la ciclul de masterat optiunea este prioritară la repartizarea candidatilor.

 Anunt pentru candidatii admisi la Facultatea de Ingineria Lemnului

 Cerere pentru confirmarea locului ocupat la Facultatea de Ingineria Lemnului

  Informații privind achitarea primei transe a taxei de școlarizare prin ORDIN DE PLATAInterviul de admitere la MASTERAT va avea loc în zilele de 22, 23 si 24 iulie 2017, intervalul orar 11 – 14, sala LII4. Tematica interviului: Motivația continuării studiilor și alegerii programului de studii.

Situatia inscrierilor la nivel de universitate - 16 iulie  2017

Facultatea de Ingineria Lemnului in 3 minute

Prezentarea Facultatii de Ingineria Lemnului

Anuarul Facultatii de Ingineria Lemnului

  Clik aici pentru inscrierea online 

Pentru facilitarea procesarii documentelor de inscriere, recomandam candidatilor utilizarea formularului de inscriere online


    Numarul de locuri la concursul de admitere pentru anul  universitar 2017-2018

Domeniul Programele de studiu  Locuri bugetate Locuri cu taxa Romani de pretutindeni  - cu bursa Romani de pretutindeni - fara bursa  Cetateni ai tartilor terte UE bursieri ai statului roman  Cetateni ai tarilor terte UE CPV Total 
Inginerie   forestiera - LICENTA 
Concurs pe baza de dosar - 100% media de la bacalaureat

- Designul Produselor Finite din Lemn  Invatamant cu frecventa

- Ingineria Prelucrarii Lemnului Invatamant cu frecventa

90 61 2 0  155
Ingineria Prelucrarii Lemnului - Invatamant cu frecventa redusa (FR)  75  -  -  75
 La medii egale, departajarea se face in functie de nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele:
1 - Limba si Literatura Romana - proba scrisa
2 - Matematica
3 - Biologie
4 - Fizica, in ordinea precizata


Domeniul Programele de studiu  Locuri bugetate Locuri cu taxa Romani de pretutindeni  Romani de pretutindeni - fara bursa 
 
Cetateni ai tarilor terte UE bursieri ai statului roman
 
Cetateni ai tarilor terte UE CPV
 
Total 
Inginerie   forestiera - MASTER
 

Concurs pe baza de dosar: 
- 50% media examenului de diploma/licenta
- 50% media notelor obtinute la interviu
Eco-Design de Mobilier si RestaurareInvatamant cu frecventa
23 25  1  1  0  50
Structuri Avansate din Lemn si Tehnologii Inovative - Invatamant cu frecventa 21  27  0  1  0  50
 La medii egale, departajarea se face in functie de:
1 - nota obtinuta la proba scrisa a examenului de diploma/licenta
2 - media anilor de studiu din ciclul de licenta
3 - media examenului de bacalaureat

Date contact

Secretar Comisie de Admitere pe Facutate - Sef lucr.dr.ing. Bogdan BEDELEAN - mobil: 0724546981, e-mail: bedelean@unitbv.ro 

Decanatul Facultatii - tel: 0268 415315


LICENTA

Actele necesare pentru inscriere  

Calendarul admiterii

Programul inscrierilor 

MASTER

Acte necesare pentru inscriere

Calendarul admiterii

Programul inscrierilor

Taxa de inscriere - 150 lei

Taxa de scolarizare (pentru studentii admisi in regim cu taxa) - 2800 lei

Campus universitar

Metodologia admiterii

Pentru informatii suplimentare accesati adresa de e-mail: admitere-il@unitbv.ro 

La toate programele de studii  (licenta si masterat) media este prioritara la repartizarea candidatilor.
La toate programele de studii  (licenta si masterat) media este prioritara la repartizarea candidatilor.
 Domeniul Programele de studiu
 Locuri bugetate
Locuri cu taxa   Total locuri
 Inginerie   forestiera - LICENTA 
Concurs pe baza de dosar - 100% media de la bacalaureat
 

Designul Produselor Finite din Lemn Invatamant cu frecventa

Ingineria Prelucrarii Lemnului Invatamant cu frecventa

 66  56 122 
  Ingineria si designul produselor finite din lemn (in limba engleza 1)  -  30  30
La medii egale, departajarea se face in functie de nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele:
1 - Limba si Literatura Romana - proba scrisa
2 - Matematica
3 - Biologie
4 - Fizica, in ordinea precizata

1) - programul va funcționa în 2017-2018 sub rezerva apariției în MO a HG de completare și modificare a HG 140/2017 până la data înmatriculării candidațilordeclarați admiși

 Domeniul Programele de studiu
 Locuri bugetate
Locuri cu taxa   Total locuri
 Inginerie   forestiera - LICENTA 
Concurs pe baza de dosar - 100% media de la bacalaureat
 

Designul Produselor Finite din Lemn Invatamant cu frecventa

Ingineria Prelucrarii Lemnului Invatamant cu frecventa

 66  56 122 
  Ingineria si designul produselor finite din lemn (in limba engleza 1)  -  30  30
La medii egale, departajarea se face in functie de nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele:
1 - Limba si Literatura Romana - proba scrisa
2 - Matematica
3 - Biologie
4 - Fizica, in ordinea precizata

1) - programul va funcționa în 2017-2018 sub rezerva apariției în MO a HG de completare și modificare a HG 140/2017 până la data înmatriculării candidațilordeclarați admiși

 Domeniul Programele de studiu
 Locuri bugetate
Locuri cu taxa   Total locuri
 Inginerie   forestiera - LICENTA 
Concurs pe baza de dosar - 100% media de la bacalaureat
 

Designul Produselor Finite din Lemn Invatamant cu frecventa

Ingineria Prelucrarii Lemnului Invatamant cu frecventa

 66  56 122 
  Ingineria si designul produselor finite din lemn (in limba engleza 1)  -  30  30
La medii egale, departajarea se face in functie de nota obtinuta in cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele:
1 - Limba si Literatura Romana - proba scrisa
2 - Matematica
3 - Biologie
4 - Fizica, in ordinea precizata

1) - programul va funcționa în 2017-2018 sub rezerva apariției în MO a HG de completare și modificare a HG 140/2017 până la data înmatriculării candidațilordeclarați admiși