Prezentare

 Conducere Departament

 Membrii Departamentului 

 Programe de studii coordonate

 Planuri Strategice si Planuri Operationale

 Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC-D)
- Coordonator CEAC-D - Prof.dr.ing. Virgil GRECU
- Responsabil cu calitatea pe departament - Sef.lucr.dr.ing. Gheorghita COMSA
Licenta - Ingineria Prelucrarii lemnului (IPL)
- Sef.lucr.dr.ing. Bogdan BEDELEAN - Responsabilul cu calitatea pe program de studii 
- stud. Vlad FIANU - anul IV IPL - Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii 
Licenta - Ingineria si Designul Produselor din Lemn (IDPFL)
- Asist.dr.ing. Cosmin SPIRCHEZ - Responsabilul cu calitatea pe program de studii 
- stud. Flaviu DOBREAN - anul III IDPFL - Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii 
Licenta - Ingineria Prelucrarii Lemnului - IFR
- Sef lucr.dr.ing. Emilia SALCA - Responsabilul cu calitatea pe program de studii 
- stud. Tunde Vaida - anul III - Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii 
Master - Eco-Design de Mobilier si Restaurare (EDMR)
- Sef lucr.dr.ing. Alin OLARESCU - Responsabilul cu calitatea pe program de studii 
- stud. Brebeanu Ionelia - anul II EDMR - Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii 
Master - Structuri Avansate din Lemn si Tehnologii Inovative (SALTI)
- Conf.dr.ing. Luminita-Maria BRENCI - Responsabilul cu calitatea pe program de studii 
- stud. Szekely Arpad - anul II SALTI - Student responsabil cu calitatea  pe  program de studii 


 Laboratoare 

Laboratorul pentru determinarea continutului si a emisiei de formaldehida din produse pe baza de lemn (L.F.L.)  
Laboratorul de Testarea Preciziei de Fabricatie in Industria Lemnului 
Laboratorul de Cercetare si Testare a Materialelor si Produselor din Lemn 

  inapoi