ISTORIC

Facultatea de Ingineria Lemnului functioneaza ca institutie de sine statatoare din anul 1959, fiind si in prezent unica de acest profil din tara. Anterior acestei date, facultatea a functionat in cadrul Institutului de Exploatare si Industrializarea Lemnului Bucuresti (I.E.I.L.), ca sectie de Exploatarea si Industrializarea Lemnului pana in anul 1953.

Intre anii 1953 - 1956, aceasta a functionat ca sectie in cadrul Facultatii de Exploatare si Industrializare a Lemnului din cadrul Institutului Forestier din Brasov, iar in perioada 1956 - 1959, ca sectie la Facultatea de Mecanica sub denumirea de Masini pentru Industrializarea Lemnului.

Incepand cu anul 2010, noua denumire a facultatii este Facultatea de Ingineria Lemnului.

In ultimii 30 de ani, Facultatea de Ingineria Lemnului s-a consolidat si dezvoltat in concordanta cu necesarul de specialisti pentru industria lemnului din Romania, cifra maxima de scolarizare de 340 absolventi fiind realizata in anul 1983.

Facultatea are si astazi ca preocupare majora formarea de specialisti pentru sectorul de prelucrare a lemnului de stat si cel privat, nu numai in domeniul tehnologic, ci si in cel mecanic. 

Facultatea de Ingineria Lemnului este condusa în conformitate cu legislatia in vigoare, CHARTA UNIVERSITATII si reglementarile interne ale senatului universitatii. Consiliul facultatii este constituit din cadre didactice si studenti alesi pentru o perioada de 4 ani, dupa o metodologie de alegeri aprobata de Senatul Universitatii "TRANSILVANIA" din Brasov. 

Mesajul Decanului

De mai bine de 57 de ani, Facultatea de Ingineria Lemnului – singura din tara în domeniul ingineriei forestiere – se constituie ca un organism unic, dedicat lemnului si aplicatiilor sale. Acest organism este construit ca un ansamblu de activiatţi didactice dezvoltate pentru toate cele trei niveluri universitare: licenta, masterat si doctorat, susţinute de activitati de cercetare si de legătura cu mediul economic, toate acestea pentru a asigura pregatirea superioară a viitorilor specialisti.

Suntem singura facultate din tara care pregateste ingineri specializati pentru designul si tehnologia mobilei si a produselor finite din lemn, pentru domeniul prelucrarii lemnului in general.

Slujind încă de la naşterea sa un sector economic puternic şi foarte bine individualizat, Facultatea de Ingineria Lemnului are ca obiectiv primordial asigurarea angajabilităţii absolvenţilor în domeniul pentru care aceştia se pregătesc. Din acest punct de vedere, suntem mândri că oferta de locuri de muncă pentru absolvenţii noştri este foarte bogată, că aceştia au posibilitatea unică de a fi principalii specialişti formaţi pentru un sector economic ce numără mai bine de 9000 de firme şi în care activează peste 100000 de persoane.

Activitatile formative, adaptate permanent cerinţelor pietei muncii, sunt orientate inspre dezvoltarea autonomiei studentilor. Astfel, ai invata pe tineri sa invete, ai invata pe tineri să fie autonomi, să deprinda metodele de studiu si de lucru pentru a deveni buni profesionisti ai lemnului, sunt preocupari permanente ale cadrelor didactice si de cercetare din facultatea noastra. 

Activitatile didactice obisnuite sunt completate cu activitati practice in laboratoare si atelierele facultatii, cu vizite în firme de profil, cu excursii de studii, stagii de practica in intreprinderile de specialitate, burse în strainătate la facultati cu specializări identice si/sau asemanatoare. 

Angajata pe drumul sporirii vizibilitatii sale, sigura pe radacinile sale si puterea sa stiintifica si formativa, puternic integrata in viata economico-sociala locala si naţionala, Facultatea de Ingineria Lemnului are ambitia de a oferi in continuare tarii (si nu numai) un dispozitiv unic în serviciul unei ambitii economice, sociale si ecologice bazata pe un material nobil, de exceptie: LEMNUL.

    CONDUCEREA FACULTATII 
DECAN  Prof.dr.ing. Mihai ISPAS  Program audiente joi 11.00-13.00, Decanat IL
    PRODECANI Prof.dr.ing. Dumitru LICA  - prodecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural  Program audiente marti 10.00 - 12.00, Decanat IL
  Conf.dr.ing. Lidia GURAU  - prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică, informatizarea si internaţionalizarea   Program audiente marti 12.00-14.00, sala HII4
     

                                 

Dupa alegerile din decembrie 2015, Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului este format din : 
1. Prof.dr.ing. Mihai ISPAS 
2.
Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN - Director Departament     
3. 
Conf.dr.ing. Lidia GURAU
4. Conf.dr.ing. Luminita-Maria BRENCI
5. Sef lucr.dr.ing. Bogdan BEDELEAN

Membri supleanti ai Consiliului FIL din partea cadrelor didactice
1. Prof.dr.ing. Cristina-Maria TIMAR
2. Prof.dr.ing. Dumitru LICA
3. Sef lucr dr.ing. Adriana FOTIN

Studenti in Consiliul FIL:
1. Seremet Elena 
2. Lang Bianca 

Membrii supleanti in Consiliu FIL din partea studentilor 
1. Nutu Razvan
2. Rusu Andrei Ciprian
3. Arbanas Radu Silvan

In activitatea curenta, Consiliul Facultatii este reprezentat de Biroul Consiliului Facultatii condus de catre Decan si constituit din: decan, prodecani, director de departament.

Biroul Consiliului Facultatii pregateste si supune aprobarii Consiliului Facultatii toate problemele de strategie generala ale facultatii, deciziile legate de promovarea cadrelor didactice etc.

 inapoi