Hotărârea CFIL nr. 138/ 21.02.2018 - Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat scoaterea la concurs a două

posturi didactice din statul de funcții valabil în anul universitar 2017 – 2018.

Hotărârea CFIL nr. 137 / 01.02.2018 - Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat informații privind Admiterea 2018; - Au fost discutate punctele 2, 3 și 9 din HCA 36 / 30.01.2018.

Hotărârea CFIL nr. 136 / 19.01.2018

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat cererea domnului Conf.dr.dsgn. Ioan MUSCU pentru prelungirea activitatii didactice pana la finele

anului universitar 2017 – 2018.

Hotărârea CFIL nr. 135 / 26.10.2017 - Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat propunerea ca domnul Șef.lucr.dr.ing. Bogdan Bedelean să fie coordonatorul IFR pe facultate în

anul universitar 2017 – 2018; - Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a discutat și avizat fișele de disciplină la programele de licență (IPL și IDPFL) și masterat (SALTI și EDMR).

Hotărârea CFIL nr. 134 / 13.10.2017

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat planul operațional pentru perioada 2017 – 2018.

Hotărârea CFIL nr. 133 / 21.09.2017

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat planul de măsuri pentrupromovarea facultății;

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a discutat și aprobat cererea de prelungiredepusă de drd. Murat Hacibektasoglu;

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a discutat și aprobat cererile de înmatricularecu trecere în an superior și de prelungire școlarizare.

Hotararea CFIL nr. 132 / 13.09.2017
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a aprobat o sesiune speciala de examinare in  perioada 18-20 septembrie 2017;

- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a aprobat formarea unei echipe pentru promovarea facultatii in licee.


Hotărârea CFIL nr. 131 / 24.07.2017

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat cererea domnului Șef lucr.dr.ing. Ghiorghiță Nicolae COMȘA. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat propunerile de cadre didactice asociate (din afara universitatii) pentru anul univ. 2017 – 2018.

 Hotărârea CFIL nr. 130 / 27.06.2017
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat cererile depuse de Prof.dr.ing. Marina CIONCA și Prof.dr.ing. Loredana Anne-Marie RĂDULESCU cu privire la prelungirea activității didactice în anul universitar 2017 – 2018.
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a discutat si aprobat conținutul adresei care va fi înaintată către ARACIS în vederea includerii a unor noi discipline în lista disciplinelor de domeniu și de specialitate. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat structura pe săptămâni a anului universitar 2017 - 2018.

 Hotărârea CFIL nr. 129 / 11.05.2017 

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a stabilit criteriile interne pentru menținerea calității de titular în învățământul universitar după împlinirea vârstei de pensionare. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare de examinare pentru disciplinele de Rezistența materialelor în IL și Analiză matematică. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat organizarea unei sesiuni suplimentare de examinare pentru anul II, Master, în perioada 15.05 – 28.05.2017. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat cererea studentului Pintilie Gheorghe – Săndel privind scutirea taxelor la două examene creditate. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat scoaterea la concurs a două posturi didactice pentru anul universitare 2017 – 2018. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat modificarea denumirilor disciplinelor fundamentale, conform standardului ARACIS. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat creșterea procentajului de discipline opționale, conform standardului ARACIS.
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat creșterea procentajului de discipline de domeniu la IDPFL, conform standardului ARACIS.

Hotărârea CFIL nr. 128 / 5.04.2017
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat planurile de învățământ valabile pentru promoția 2017 – 2021 la ciclul de licență și pentru promoția 2017-2019 la ciclul de masterat. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat începerea demersurilor pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare EUR-ACE. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat implementarea unui instrument de evaluare a cadrelor didactice de către absolvenții programelor de studii de licență din anul anterior, conform HCA nr.15 / 23.11.2016.
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat Raportul de activitate al Decanului Facultății de Ingineria Lemnului pentru perioada 2016 – 2017.
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat propunerea de proiect cu titlul: Design and research project: People, craft and tradition, coordonator șef.lucr.dr.ing Alin OLĂRESCU, care urmează a fi depusă în cadrul competiției de proiecte de tip Facultatea mea ediția 2017.

 Hotararea CFIL nr.127 din 09.03.2017 
Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a hotarat ca planificarea initiala a tipurilor de activitati care se vor desfasura la ICDT sa fie completata cu următoarele activitati:  
- desfasurarea la ICDT a orelor didactice din zilele de miercuri si joi aferente masteratului de cercetare SALTI;  
- organizarea la ICDT a unei intalniri lunare a membrilor DPLDPL. 


Hotararea CFIL nr. 126 din 13.02.2017
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a validat concursurile de ocupare a posturilor didactice de sef lucrări poz. 26 si conferențiar poz.16 și 17 din statul de functii al departamentului PLDPL;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit includerea unei probe orale pentru admiterea la masterat din sesiunea iulie si septembrie 2017;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit comisia de admitere pentru sesiunea de admitere din iulie si septembrie 2017. De asemenea, a stabilit componența comisiei de interviu pentru admiterea la masterat;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit comisiile pentru examenul de diploma / disertatie din sesiunea iulie 2017 și februarie 2018;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a fost informat de către doamna Prof.dr.ing. Mihaela CAMPEAN, în calitatea de director al departamentului PLDPL, despre modificările necesare pentru alinierea planurilor de invatamânt la noul standard ARACIS;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a dezbatut tipurile de activitati care se vor desfasura cu studentii și masteranzii în cele doua centre de cercetare din cadrul ICDT;
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a stabilit data de desfasurare a Sesiunii cercurilor stiintifice studentesti 2017.

 Hotararea CFIL nr. 125 din 25.01.2017 
- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a analizat si aprobat cererea de prelungire a calitatii de titular pana la finele anului universitar 2016 – 2017 depusa de doamna Prof.dr.ing. Loredana Anne-Marie RADULESCU (ex BADESCU). 

Hotararea CFIL nr. 124 din 6 decembrie 2016 
Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a analizat si aprobat: 
- Studiul preliminar privind implementarea noului program de studii in limba engleza "Furniture Design"; 
- Comisiile pentru posturile scoase la concurs in sesiunea ianuarie-februarie 2017; 
- Programarea examenului de licenta / disertatie – sesiunea februarie 2017;
- Structura anului universitar, semstrul II pentru anul IV licenta. 

Hotararea CFIL nr. 123 din 18 noiembrie 2016   
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat inițierea programului de studii în limba engleză Furniture Design, licență IF, durata de 4 ani.

Hotararea CFIL nr. 122  din 4 octombrie 2016 
Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a aprobat cererea domnului Conf.dr.ing. Popa Viorel referitoare la suținerea de ore didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2016 – 2017.

  inapoi


Hotararea CFIL nr. 132 / 13.09.2017

- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a aprobat o sesiune speciala de examinare in

perioada 18-20 septembrie 2017;

- Consiliul Facultatii de Ingineria Lemnului a aprobat formarea unei echipe pentru

promovarea facultatii in licee.

Hotărârea CFIL nr. 131 / 24.07.2017

- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat cererea domnului Șef lucr.dr.ing. Ghiorghiță Nicolae COMȘA. 
- Consiliul Facultății de Ingineria Lemnului a analizat și aprobat propunerile de cadre didactice asociate (din afara universitatii) pentru anul univ. 2017 – 2018.