Programe de studii

Facultatea are si astazi ca preocupare majora formarea de specialisti pentru sectorul de prelucrare a lemnului de stat si cel privat, nu numai in domeniul tehnologic, ci si in cel mecanic.

In prezent, Facultatea de Ingineria Lemnului esre incadrata in Domeniul de Licenta INGINERIE FORESTIERA prin HG. nr. 1175 din 06.09.2006.

Programe de studii de licenta
 Invatamant la zi
 Invatamant cu frecventa redusa - similar cu programul de licenta zi - Ingineria Prelucrarii Lemnului

Programe de studii de master
 Invatamant la zi

Programe de studii doctorale

 inapoi