Admitere 2017 - Informaţii generale Minimize

Anunț privind redistribuirea pe locuri bugetate a șapte candidați admiși pe locuri cu taxă

Contract de școlarizare pentru candidații proaspăt admiși


Admitere On-Line pentru toate programele de studii, licenţă şi master !

Candidaţii tuturor programelor de studii, atât de licenţă, cât şi de master, sunt invitaţi să-şi completeze datele On-Line şi să se prezinte, pentru validarea acestora pe baza documentelor,  la Comisia de Admitere a Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, sala A II 3, de pe Colina Universităţii,

în perioada 6 - 9 septembrie 2017,  pentru candidații la licență, și 

în perioada 6 - 9 septembrie 2017, pentru candidații la master, conform calendarului admiterii, şi programului de înscriere.

Candidații care, până la data înscrierii, nu au făcut preînscriere online beneficiază de consiliere pentru preînscrierea online în sala A IV 5, etajul IV, Corp A, Colina Universității.


Pentru Învățământul la Distanță continuă înscrierile până la data de 20 septembrie 2017, de Luni până Vineri, între orele 9 și 14, sala AII2.


Statistică înscrieri licență, sesiunea septembrie 2017

Prezentarea programelor de studii de licență - Locuri libere scoase la concurs, sesiunea septembrie 1017

Domeniul  Programul de studiu   Forma de învățământ  Prezentare Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie aerospațială  CTAS  - Construcţii aerospaţiale
 învățământ cu frecvență  prezentare video
 0  26
 Inginerie industrială  TCMR - Tehnologia construcţiilor de maşini
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 34  52
 MUSP - Maşini unelte şi sisteme de producţie
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 11  24
 IMAC  - Ingineria şi managementul calităţii
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 0  25
 Inginerie și management  IEIN     - Inginerie economică industrială
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 17  23
 IEID     - Inginerie economică industrială *
 învățământ la distanță *  prezentare video
 0  52
 IMAF   - Ingineria şi managementul afacerilor
 învăţământ cu frecvenţă
 prezentare video
 0  27


Licenţă: - concurs pe bază de dosar,
          100% media la examenul de bacalaureat,
           La medii egale, departajarea se face în funcție de notele obţinute de către candidat, la probele scrise susținute la examenul de bacalaureat:
- Primul criteriu -  Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
- Al doilea criteriu - A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
- Al treilea criteriu - A treia notă selectata de către candidat, la înscriere.

Calendarul Admiterii septembrie 2017 Licenţă

Programul de înscrieri iulie 2017 Licenţă

Acte necesare pentru înscrierea la Licenţă

Informații complete privitoare la admiterea la Licență


Rezultate admitere iulie

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere, liste cumulate


Statistică înscrieri master, sesiunea septembrie 2017

Prezentarea programelor de studii de masterat - Locuri libere scoase la concurs, sesiunea septembrie 2017.

 Domeniul Programul de studiu Forma de învățământ  Locuri Bugetate Locuri cu Taxă 
 Inginerie industrială   IFI     - Ingineria fabricaţiei inovative
 învățământ cu frecvență  0  6
 IPFA - Ingineria proceselor de fabricaţie avansate
 învățământ cu frecvență  0  1
 MC   - Managementul calităţii
 învățământ cu frecvență  0  14
 Inginerie și management  MAI  - Managementul afacerilor în industrie
 învățământ cu frecvență  0  24


Metodologie specifică privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial pentru anul universitar 2017-2018

Proba de interviu la concursul de admitere pentru masterat se va desfășura luni, 11 septembrie, începând cu ora 9, în corpul A, etaj II.Tematica probei de concurs de tip interviu pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat 

din cadrul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial pentru anul universitar 2017-2018:

- tematică interviu Ingineria fabricaţiei inovative,

- tematică interviu Ingineria proceselor de fabricaţie avansate,

- tematică interviu Managementul calitaţii,

- tematică interviu Managementul afacerilor în industrie.


Bibliografie:

       Ingineria fabricației inovative: 1-Precupețu, 2-Dragu, 3-Dițu, 4-Iliescu, 5-Mărăscu Klein, 6-Ivan

       Ingineria proceselor de fabricație avansate: 1-Precupețu, 2-Dragu, 3-Dițu, 4-Iliescu, 5-Mărăscu Klein, 6-Mărăscu Klein

       Managementul Calității: 1-Precupețu, 2-Dragu, 3-Dițu, 4-Iliescu, 5-Mărăscu Klein, 6-SREN ISO, 7-Morariu

       Managementul afacerilor în industrie: 1-Deaconescu A, 2-Găvruș, 3-Limbășan


Planificare interviu, sesiunea iulie 2017:

Planificare interviu master Ingineria fabricației inovative

Planificare interviu master Ingineria proceselor de fabricație inovative

Planificare interviu master Managementul calității

Planificare interviu master Managementul afacerilor în industrie


Planificare interviu, sesiunea septembrie 2017, toate programele de studiu.


Calendarul Admiterii septembrie 2017 Master

Programul de înscrieri iulie 2017 Master

Acte necesare pentru înscrierea la Master

Informații complete privitoare la admiterea la Master.


Rezultate admitere iulie

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere, liste cumulate


Taxe:

Taxa de înscriere (pentru toate programele de studii): 150 lei (se achită în sala A II 2, la depunerea dosarului).
Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă:
            2800 lei / an pentru licenţă zi,
            2800 lei / an pentru licenţă învăţământ la distanţă,
            2800 lei / an pentru master

Pentru TOȚI candidații admiși la programe de studii cu taxă:

Program casierii 10.07.2017

Plata primei tranșe a taxei de școlarizare prin Ordin de Plată

Adresa de e-mail pentru Admitere ITMI: admitere-itmi@unitbv.ro


Date contact

  
Modulul Psihopedagogic - Curs de pedagogie Minimize
În atenția studenților din anul I

În calitatea dumneavoastră de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov, aveţi oportunitatea de a dobândi, în paralel cu studiile de licenţă, o calificare suplimentară care vă conferă dreptul de a profesa ca: profesor în specialitatea urmată în facultate (ciclul de învăţământ obligatoriu), trainer (formator de specialitate în instituţii publice şi private), specialiști în educație şi formare.
Dacă sunteți admişi în anul I, indiferent de facultate sau specializare, vă aşteptăm să vă înscrieţi online în perioada 6-25 septembrie la programul de studii psihopedagogice nivel I. Cursurile vor fi programate în orarele facultăţilor pe care le urmaţi.

Înscrierile se realizează la pagina de Înscrieri DPPD

Pentru informații suplimentare accesați Avizierul Departamentului DPPD