Cercetare Ştiinţifică

Activitatea de cercetare ştiinţifică este susţinută prin:

  - coordonarea / participarea în contracte de cercetare naţionale sau europene;

  - participarea / organizarea de conferinţe internaţionale;

  - prin activităţile din cadrul centrelor de cercetare;

  - organizarea de seminarii naţionale si  workshopuri.

Centre de Cercetare:

- Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie;

- Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie.


Departamente de Cercetare:

Cercetarea științifică se desfășoară în cadrul celor două centre de cercetare ale facultății

- centrul de cercetare Tehnologii și Sisteme Avansate de Fabricație, aferent Departamentului Ingineria Fabricației
- centrul de cercetare Inginerie Economică și Sisteme de Producție, aferent Departamentului Inginerie și Management Industrial.

Grupurile de cercetare din facultate:
• Tehnologii Inovative de Fabricație - proiecte
• Tehnologii performante de fabricație și sisteme CAD/CAPP/CAM - proiecte
• Ingineria și Managementul Calității - proiecte

• Centrul regional de cercetare și training în domeniul acționărilor şi automatizărilor fluidice – FESTO - proiecte
• Proiectarea și Managementul Sistemelor de Producție - proiecte

Activităţi ştiinţifice:

- Conferinţa internaţională CoSME

- Conferinţa internaţională ICEEMS

- Revista RECENT