Contact Minimize

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (Decanat)

Adresa: 
Colina Universităţii nr. 1, corp A, sala A II 2, cod 500036, Braşov, România

Decanat:                                         Secretariat:
Tel.: +40 268 414690                    Tel.: +40 268 412921, interior 121
Fax: +40 268 414690

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi şi Vineri, între orele 12:00 şi 15:00
PROGRAMUL SECRETARIATULUI IN PERIOADA VACANTELOR SAU SARBATORILOR LEGALE ESTE INTRE orele 9,00 - 13,00
Pagina web: www.unitbv.ro/itmi

E-mail: f-itmi@unitbv.ro

Web administrator: Şef. lucr. dr. ing. Cătălin-Iulian CHIVU

  
Conducerea Facultăţii şi Programul de audienţe Minimize

Conducerea la nivelul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial: 

Decan Prof.dr.ing. 
Gheorghe OANCEA

Audienţe: 
Luni
10:00-13:00
sala AII2

gh.oancea@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi informatizarea Prof.dr.ing. 
Ramona CLINCIU

Audienţe: 
Marti
10:00-13:00
sala AII7
r.clinciu@unitbv.ro
Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității
Conf.dr.ing. 
Cristian Pisarciuc
Audienţe: 
Joi
10:00-13:00
sala AII7
pisarciuc.c@unitbv.com
Prodecan cu activitatea studenţilor şi legătura cu mediul economic şi
 socio-cultural, internaționalizare
Conf.dr.ing. 
Cristin Olimpiu MORARIU
Audienţe: 
Miercuri
10:00-13:00
sala AII7
c.morariu@unitbv.ro
Secretar şef
Jr.
Luminiţa APOSTOL
Program: 
Luni-Vineri
13:00-15:00
sala AII2
apostol@unitbv.ro


  
Metodologia de înscriere în audienţă Minimize

Înscrierea în audienţă se face:

 - telefonic, la numărul de telefon +40 268 414690,

 - prin e-mail, la adresa f-itmi@unitbv.ro, sau

 - personal la Decanatul Facultăţii (Sala A II 2, Colina Universităţii).


Data şi ora audienţei va fi stabilită la un termen de maxim cinci zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

Răspunsul oficial va fi transmis într-un termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data audienţei.