Seminar Bursa de Valori Bucureşti Minimize

30 Martie 2017, ora 12.00, Corp V, sala VPA


Administrarea finanțelor proprii.
▪ Decizii investiționale.

▪ Rolul pieței de capital, Bursa de Valori București și piețele pe care le administrează.

Organizatori:

- Bursa de Valori București
- Societatea de Intermediere ESTINVEST S.A.
- Departamentul de Inginerie si Management Industrial, Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.
  
CoSME'16 Minimize

3-4 noiembrie 2016

Conferința își propune să reunească specialiști din universități și industrie, din țară și din străinătate,  în scopul prezentării și dezbaterii asupra celor mai noi realizări din domeniul ingineriei fabricației, pentru a stimula inovațiile tehnice și științifice privind dezvoltarea durabilă în domeniul proiectării și fabricației de produse, pentru a crea cadrul pentru schimbul celor mai noi idei privind ingineria produselor. 


Loc de desfășurare: Aula Universității Transilvania din Brașov 
  
STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION Minimize
3-4 noiembrie 2016

Conferința internațională oferă o oportunitate excelentă pentru contacte între oamenii de știință și specialiști din toate țările balcanice, precum și din întreaga lume, pentru a face schimb de experiență și cunoștințe cu privire la toate  aspectele standardizării, orientate pe modele și calitate.

Loc de desfășurare: Aula Universității Transilvania din Brașov
  
Deschudera anului şcolar universitar 2016-2017 Minimize

                    Deschiderea oficială a anului universitar 2016-2017, la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, a avut loc în data de 3.10.2016, sala CP4, ora 9:00. Amfiteatrul s-a dovedit neîncăpător pentru numărul mare de boboci care s-au grăbit, curioși, să constate ce le oferă noul statut de student. Amfitrionul întâlnirii, decanul Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial, prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA, în cuvântul de bun venit a adresat felicitări studenților de anul I, pentru opțiunea făcută prin alegerea programelor de studii ale Facultății noastre.
              A urmat apoi prezentarea conducerii Facultății, a Secretariatului, a cadrelor didactice prezente și a reprezentanților companiilor Schaeffler Romania și Airbus Helicopters Romania, care au fost invitați să participe la deschiderea oficială a anului universitar. Întâlnirea a continuat cu cuvântul adresat studenților de către domnișoara ing. Corina ENACHE și domnul ing. Dan MARACINEANU, cei doi reprezentanți ai companiilor. 
              A urmat, alocuțiunea prof.dr.ing Mircea Viorel DRĂGOI, directorul Departamentului de Ingineria Fabricației și cea a conf.dr.ing. Flavius SÂRBU, directorul Departamentului de Inginerie și Management Industrial.
 
                Prima întâlnire cu bobocii anului I s-a încheiat cu o serie de informații legate de activitatea secretariatului Facultății, cu prezentarea modului de interpretare a orarului și cu informarea asupra evenimentului Transilvania Orientation Days dedicat studentilor din anul I și organizat în data de 4 octombrie.  
Consorţiul de Inginerie Economică din România 2015 Minimize

         În 15 – 16 mai, la Constanţa, în organizarea Universităţii „Ovidius” şi a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, s-au desfăşurat lucrările Consorţiului de Inginerie Economică din România, CIER. Manifestarea a fost prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea în Universităţile din România a specializărilor din domeniul Inginerie şi Management (prima specializare purtând numele de Ingineria Sistemelor de Producţie). 

         Principalele probleme discutate s-au referit la:

- Sincronizarea planurilor de învățământ din domeniul Inginerie si Management.

- Informare despre conducerea de doctorat din domeniul Inginerie si Management

- Potențialul conducătorilor de doctorat din domeniul Inginerie si Management


        În paralel cu lucrările CIER s-a desfăşurat concursul ştiinţific naţional studenţesc în domeniul Inginerie şi Management. Au participat 47 de studenţi/studente din principalele centre universitare din ţară, în cadrul celor două secţiuni Management şi Marketing fiind prezentate lucrări valoroase şi interesante .

     La secţiunea Management, studenta Eliza Al-Radi din anul III Inginerie economică industrială a câştigat premiul III, sub coordonarea ş.l.dr.ing. Georgiana Limbăşan, cu lucrarea intitulată „Forme de manifestare a atributelor conducerii. Studiu de caz: Programarea și organizarea producției de defazoare arbore cu came”.

        La secţiunea Marketing, studenta Maria Ionescu din anul III Inginerie economică industrială a câştigat o menţiune, sub coordonarea ş.l.dr.ing. Cristina Găvruş, cu lucrarea intitulată „Strategia de marketing a firmei pe baza portofoliului de produse”.


  
Întâlnirea reprezentanţilor companiei SCHAEFFLER România cu studenţii Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial Minimize

       

      2014
      În data de 9 aprilie 2014, la orele 9,00, în amfiteatrul VPA a avut loc o întâlnire între doi reprezentanţi ai companiei SCHAEFFLER România şi studenţi ai Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (ITMI).
      Ioana NEAGA, referent marketing de personal, a prezentat studenţilor profilul de activitate şi istoria companiei precum şi dezvoltarea acesteia în România, pe platforma de la Cristian. În prezent, compania Schaeffler România este cea mai mare investiţie industrială privată din judeţul Braşov, având peste 3800 angajaţi.
      Totodată dânsa a prezentat şi oferta de colaborare, a companiei, pentru studenţi şi absolvenţii ciclului I de licenţă care cuprinde practica studenţească, realizarea proiectelor de diplomă cu sprijinul companiei, burse de excelenţă precum şi noul program de formare pentru tinerii absolvenţi în cadrul căruia se oferă posibilitatea şcolarizării teroretice şi practice a viitorilor specialişti ai fabricii.
      Adragăi Vlad, inginer training în cadrul SCHAEFFLER România dar şi masterand al programului de studii Managementul Calităţii, absolvent al facultatii ITMI, a impărtaşit celor prezenţi experienţa personală în cadrul Schaeffler România. 
      Prezentarea s-a desfăşurat sub formă de dialog, cei doi reprezentanţi ai companiei răspunzând cu amabilitate întrebărilor studenţilor prezenţi la această întâlnire.

      2013
      În data de 28 martie 2013, la orele 15.30, în amfiteatrul VIV8 a avut loc o întâlnire între doi reprezentanţi ai companiei SCHAEFFLER România şi studenţi ai Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial (ITMI).
      Ioana NEAGA, referent marketing de personal, a prezentat studenţilor profilul de activitate şi istoria companiei precum şi dezvoltarea acesteia în România, pe platforma de la Cristian. În prezent, compania Schaeffler România este cea mai mare investiţie industrială privată din judeţul Braşov, având peste 3800 angajaţi.
      Totodată dânsa a prezentat şi oferta de colaborare, a companiei, pentru studenţi şi absolvenţii ciclului I de licenţă care cuprinde practica studenţească, realizarea proiectelor de diplomă cu sprijinul companiei, burse de excelenţă precum şi noul program de formare pentru tinerii absolvenţi în cadrul căruia se oferă posibilitatea şcolarizării teroretice şi practice a viitorilor specialişti ai fabricii.
      Georgeta BOHOLTEAN, inginer îmbunatatire procese, absolventă a facultatii ITMI, a impărtaşit celor prezenţi experienţa personală de peste patru ani în cadrul Schaeffler România. Cele două reprezentante ale companiei au răspuns cu amabilitate întrebărilor studenţilor prezenţi la această întâlnire.

      Mai multe informaţii despre oportunităţile oferite studenţilor şi tinerilor absolvenţi se găsesc pe pagina de internet a companiei, http://www.schaeffler.ro/, în secţiunea Cariere.


     

  
Premii la CONCURSUL INTERNAŢIONAL STUDENŢESC DE MANAGEMENT ŞI MARKETING Minimize

În cadrul CONCURSULUI INTERNAŢIONAL STUDENŢESC DE MANAGEMENT ŞI MARKETING, cu secţiunile MANAGEMENT, MARKETING şi ERASMUS MUNDUS - STUDENŢI INTERNAŢIONALI, desfasurat la Universitatea LUCIAN BLAGA din Sibiu, în 13 iunie 2013, au participat 35 de studenţi, din ţară sau străinatate, printre care şi 2 studenţi ai facultatii ITMI, ambii fiind recompensaţi cu MENŢIUNE:

 

- secţiunea MANAGEMENT: 

           titlul: Consideraţii privind implementarea metodelor de tip Lean în cadrul sistemelor de producţie
           autor: VASILE Nicoleta Maria - anul III IEI
           coordonator: s.l.dr. LIMBAŞAN Georgiana


- sectiunea MARKETING
            titlul: Marketingul la tintă în Inginerie Economică
            autor: GÂRBEA Mihai Claudiu - anul III IEI
            coordonator: s.l.dr. GĂVRUŞ Cristina