Programe de Studiu

Programe de studii de licenţă:

Învaţământ cu frecvenţă:

Construcţii Aerospaţiale (domeniul INGINERIE AEROSPATIALĂ)

Tehnologia Construcţiilor de Maşini (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Inginerie şi Managementul Calităţii (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Inginerie Economică Industrială (domeniul INGINERIE şi MANAGEMENT)

Ingineria şi Managementul Afacerilor (domeniul INGINERIE şi MANAGEMENT)

Învaţământ la distanţă:

Inginerie Economică Industrială (domeniul INGINERIE şi MANAGEMENT) 

Programe de studii de masterat:

Învaţământ cu frecvenţă:

Ingineria Fabricației Inovative (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Ingineria Proceselor de Fabricație Avansate (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Managementul Calității (domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ)

Managementul Afacerilor în Industrie  (domeniul INGINERIE şi MANAGEMENT) 

Programe de studii doctorale:

 Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

 Domeniul INGINERIE şi MANAGEMENT 

Cursuri de formare continuă


Trasee integrate de studii licenţă - master - doctorat:

Domeniul Licenţă Master Doctorat
INGINERIE INDUSTRILĂ
 • Construcţii Aerospaţiale
 • Maşini-Unelte şi Sisteme de Producţie
 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini
 • Ingineria Fabricaţiei Inovative
 • Ingineria Proceselor de Fabricaţie Avansate
 • Inginerie Industrială
INGINERIE INDUSTRILĂ
 • Ingineria şi Managementul Calităţii
 • Managementul Calităţii
 • Inginerie Industrială
INGINERIE şi MANAGEMENT 
 • Inginerie Economică Industrială
 • Inginerie şi Managementul Afacerilor
 • Managementul Afacerilor Industriale
 • Inginerie şi management 

 

Participarea în programe internaţionale de mobilitate - pentru studii şi plasament practic