Admitere 2017

În atenția candidaților admiși la Facultatea de Litere, admitere 2017, programe de studii de licență/ master, care doresc înmatriculare în an superior în urma studierii  programului de studii (sau a unui alt program asemănător). Solicitarea se face pe baza unei cereri depuse cu 10 zile înainte de anul universitar 2017-2018 (până la 22 septembrie 2017), însoțită de situația școlară/ supliment la diplomă/ foaie matricolă.


  
Rezultate Admitere

  Număr locuri (sesiunea SEPT. 2017) LICENȚĂ IF / LICENȚĂ IDMASTERAT IF / MASTERAT IFR (vezi poziția 16 din tabel)

  Condiții de admitere și criterii de departajare LICENȚĂ / MASTERAT

  Conținutul PORTOFOLIULUI pentru admiterea la programul de masterat

  Program înscriere la concursul de admitere LICENȚĂ / MASTERAT (sesiunea SEPT. 2017)

  Calendarul admiterii LICENŢĂ / MASTERAT (sesiunea SEPT. 2017)

  Acte necesare înscrierii LICENȚĂ / MASTERAT

  Adresa de contact: admitere-lit@unitbv.ro

  Metodologia admiterii

  Taxa de înscriere la concursul de admitere (toate programele): 150 lei
  Taxa de şcolarizare pentru locurile nebugetate 2017-2018: licență / masterat: 2800 lei 

  Modalități de plată: prin virament bancar (OPsau la casieriile Universității


ID-IFR