Manage

23.02.2018. Program secretariat pentru ID și IFR va fi sâmbătă, 24.02.2018, 10.00-12.00 sala TP17.

20.02.2018. În atenția absolvențillor Facultății de Litere care au promovat examenul de licență/ disertație în

sesiunea februarie 2018:

Adeverințele pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 20.02.2018 ( L-V, între orele 12.00-15.00).

20.02.2018 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei si celei de a doua tranşe de şcolarizare se amână până la data de 1 aprilie 2018, conform hotărârii BCA din data de 16.02.2018. 


16.02.2018 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA FEBRURARIE 2017:

Suplimentele la diploma de licență / master ale absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă, respectiv disertaţie, in februarie 2017 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 16.02.2018 (L-V între orele 12.00-15.00).

Cu suplimentul la diplomă şi cartea de identitate, fiecare absolvent va merge la Rectorat, la Biroul de eliberare acte de studii – camera 100 – pentru a-şi ridica Diploma de Licenţă / Disertație. Programul la Rectorat este de luni până vineri între orele 12.00 - 15.00.

În cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoana decât titularul,  persoana împuternicită se va prezenta cu o procură notarială si cu BI/CI. În procură trebuie menţionat faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Transilvania din Brașov. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare pe diplomă, facultatea absolvită şi documentele care se solicită de la facultate sau de la biroul acte de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială întocmită în străinătate va fi apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

13.02.2018 Proiect Start in Business

12.02.2018 Invitaţie International Week

09.02.2017 Informaţii privind Conferinţa internaţională a studenţilor CADET - NAV 2018. Programul conferinţei. 

22.01.2018 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei si celei de a doua tranşe de şcolarizare se amână până la data de 19 februarie 2018, conform hotărârii BCA din data de 19.01.2018. 

19.01.2018: În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 20.01.2018, între orele 10.00 - 12.00.

19.01.2018: NOTA DE LICHIDARE (noul formular) SE SEMNEAZĂ DE CĂTRE:

1. Pentru studenţii care au fostcazaţi în cămin - ADMINISTRATOR CĂMIN

              Adresa: Căminele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 – Complex Memorandului

                               Căminele 11, 12, 14, 15, 16 – Complex Colină

2. Pentru studenţii care nu au fost cazaţi sau sunt din Braşov 

- SERVICIUL SOCIAL

Adresa:  Clădirea RECTORAT

              Bd. Eroilor, nr.29

              Etaj II, cam. 200

            Program ( luni – vineri)  800 -1000  1300 - 1400

12.01.2018: În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă,13.01.2018, între orele 10.00 - 12.00.

15.12.2017: În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 16.12.2017, între orele 9.00 - 11.00.

12.12.2017 Conducerea Facultății de Educație fizică și sporturi montane precizează faptul că disciplina Schi se va desfășura conform planificării existente. Astfel, toți studenții ce au optat pentru această disciplină sunt așteptați în zilele și intervalele orare alese. Menționăm faptul că planificarea disciplinei și Regulamentul de desfășurare a acesteia sunt valabile pe platforma Intranet / Alege sport, sau la http://www.unitbv.ro/efsm/Avizierstudenti/Neprofil.aspx 

29.11.2017.Anunț comisia de etică a Universității Transilvani Brașov

24.11.2017 Conform pct. 10 din Hotărârea nr. 32 din 21.11.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov,  se aprobă scutirea cu 100% a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018, cu condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și a respectării condițiilor din regulamentul programului ”Serviciul în folosul UnitBv” pentru  următoarele categorii: 

- studenți care provin de la casele de copii; 

- studenți care provin din centre de plasament; 

- studenți orfani de ambii părinți.

Cererile se depun la decanatele facultăților în perioada 22.11-11.12.2017.

24.11.2017 Conform pct. 11 din Hotărârea nr. 32 din 21.11.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, se aprobă reducerea taxei de şcolarizare cu 50% pentru anul universitar 2017-2018, cu condiția îndeplinirii criteriilor de promovabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare și a respectării condițiilor din regulamentul programului ”Serviciul în folosul UnitBv” pentru următoarele categorii: 

- studenți angajați ai universității; 

- studenți copii sau rude degradul I ai angajaților universității. 

Cererile se depun la decanatele facultăților în perioada 22.11- 11.12.2017 

BuzzCamp (14 noiembrie 2017)

În perioada 8 - 9 decembrie 2017, la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia se va desfășura a X-a ediție a
Sesiunii Științifice Studențești. Accesați aici pentru informații, formular de înregistrare și declarație de autenticitate. 

Sâmbătă, 28.10.2017 Program secretariat  ID, sala TP17, între 9.30-11.00

Deschiderea anului universitar 2017-2018 pentru învățământ ID/ IFR va fi în 21 octombrie, ora 10.00, sala TII2.

Informatii Transport public local RATBV studenti Unitbv 2017-2018. Anexa 4 HCA nr. 30 din  29.09.2017 Sefii de grupă invatamant cu frecventa sunt rugati sa se prezinte la secretariatul Facultatii.


Ghid IT al studentului Universitățiii Transilvania din Brașov ( cont instituțional de e-mail).  Studenții admiși în 2017 să-și verifice conturile de e-mail declarate la admitere ( inclusiv în spam). Dacă nu au primit mesaj de la BIT să transmită la secretariatul Facultății de Litere prin intermediul șefului de grupă. Conturile instituționale ale studenților vor apărea la intranet după data de 5 10.2017.

22.09.2017. Anunț important cu referire la clasamentul studenților în vederea ocupării locurilor bugetate pentru anul universitar 2017.2018. Clasamentul este afișat pe site-ul facultății la rubrica studenți- situația școlară.


18.09.2017   ANUNȚ FOARTE IMPORTANT cu referire la promovarea în anul universitar 2017- 2018. Vă reamintim că CERERILE de: prelungire de şcolarizare, întrerupere studii, reînmatriulare, înmatriculare în an superior, reluare studii după întrerupere, echivalare discipline, transferuri,  se depun la decanatul Facultăţii de Litere pană la data de 22 septembrie 2017 (conform regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor).

18.09.2017 În perioada 18.09-20.09.2017 este programată sesiunea de examene amânate medical. Cererile pentru examenele amânate medical, însoțite de adeverința medicală doveditoare (conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților) vor fi înregistratela decanatul Facultății de Litere până cel târziu la data de 18 septembrie 2017.

14.09.2017 Conform pct. 14 din Hotărârea nr. 14 din 11.09.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, pentru anul universitar 2017 – 2018 în perioadele în care se desfășoară activități didactice, studenţii senatori pot opta între gratuitate la cazare sau gratuitate la masa de prânz (cuantum max.13 lei/zi).

14.09.2017 Conform pct. 18din Hotărârea nr. 14 din 11.09.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, Conform legii nr.448/2006 studenții cu grad de handicap grav și accentuat vor beneficia, la cerere, de reducere cu 50% a taxei de cazare, pe parcursul anului universitar 2017 – 2018. În acest sens, vor fi luate în considerare numai cazurile pentru care certificatele medicale atestă foarte clar gradul handicapului, respectiv grav/accentuat. Această prevedere se aplică numai în perioada studiilor (exceptând vacanțele). Cererile vor fi depuse la Serviciul cămine și vor fi centralizate la prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural.

14.09.2017 Conform pct. 19 din Hotărârea nr. 19 din 11.09.2017 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov studenții șefi de promoție (proveniți de la licee sau absolvenți de studii de licență și studenți la programele de master) și cei care au obținut nota 10 la bacalaureat admiși în anul I - la programele de studii de licență ale Universității Transilvania, vor avea la dispoziție (numai pentru perioada studiilor) la începutul anului universitar 2017-2018 câte un laptop și vor beneficia pe parcursul anului universitar-2017- 2018 (exceptând vacanțele) de cazare gratuită în cămine (cei care au acest drept conform Regulamentului de cazare și funcționare a căminelor studențești) și de o masă de prânz gratuită la cantinele studențești, în valoare de maximum 13 lei/zi. Menținerea acestor beneficii (cazare și masă) în anii următori este condiționată de obținerea unei medii generale anuale mai mare decât 9, la finalul anului universitar. Studenții care pot beneficia de aceste facilități sunt rugați să depună la decanatul facultății, până la începutul anului universitar, o cerere însoțită de actele doveditoare.

14.09.2017 Conform pct. 20 din Hotărârea nr. 19 din 11.09.2017 a Consiliului deAdministrație al Universității Transilvania din Brașov, începând cu 02.10.2017 decontarea biletelor şi abonamentelor de transport pentru studenţi, se va face după cum urmează:

a) Transportul auto în comun RAT Braşov pe bază de abonament lunar:

• 70% din valoarea plătită pentru abonamentele cu preţ redus destinate studenţilor;

• 100% din valoarea plătită pentru studenţii orfani de ambii părinţi sau proveniţi de la casele de copii;

b) Transportul auto (autobuz, maxi-taxi, microbuz) pe bază de abonament lunar pentru studenţii care au domiciliul la o distanţă demaximum 30 km de Braşov: 50% din valoarea plătită, respectiv 100% pentru studenţii orfani de ambii părinţi sau proveniţi de la casele de copii.

c) Transportul auto (autobuz, autocar, maxi-taxi,microbuz) pe bază de bilet dus şi/sau întors (datat), pentru studenţii care au domiciliul la o distanţă mai mare de 30 km de Braşov: 50% din valoarea plătită pe bilet, respectiv 100% pentru studenţii orfani sau proveniţi de la casele de copii. La acest capitol, decontul se va face o singură dată pe lună (dus-întors), cu condiţia deplasării în localitatea de domiciliu. Decontarea acestor categorii debilete/abonamente se va face lunar, în limita subvenţiei specifice primite. Controlul cheltuielilor lunare privind decontarea va fi făcut de Direcţia Financiar - contabilitate împreună cu Serviciul cămine.

10.08.2017   Anunt privind promovarea în anul universitar 2017- 2018. Cererile de: prelungire de şcolarizare, întrerupere studii, reînmatriulare, înmatriculare în an superior reluare studii după întrerupere, echivalare discipline, transferuri,  se depun la secretariatul Facultăţii de Litere pînă în 20 septembrie 2017 ( extras din regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor).

31.07.2017 În atenția studenților care au promovat examenul de disertație în sesiunea  iulie 2016

Suplimentele la diploma de master ale absolvenților din promoția 2016 pot fi ridicate personal de la decanatul Facultății de Litere începând cu data de 28.07.2017.

În perioada  de vacanță, 31.07.2017 - 25.08.2017, programul la secretariatul Facultății de Litere va fi:

L-V 9.00-13.00

13.07.2017. În atenția absolvențillor Facultății de Litere care au promovat examenul de licență/ disertație în sesiunea iulie 2017

Adeverințele pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 13 iulie 2017 ( L-V, între orele 12.00-15.00). La ridicarea actelor de studii trebuie sa vă  prezentați la decanat cu carnetul de student, legitimația de călătorie și nota de lichidare (dacă este cazul).  Absolvenții care nu au locuit în cămin si și-au lichidat obligațiile față de Biblioteca Universității până în data de 13 iunie 2017 (cărți, penalizări, permis de bibliotecă) vor aduce numai carnetul de student și legitimația de călătorie.

10.07.2017 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ ÎN SESIUNEA IULIE 2016:

Suplimentele la diploma de licență  ale absolvenților promoției iulie 2016 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 10.07.2017 (L-V, între orele 12.00-15.00).

Cu suplimentul la diplomă şi cartea de identitate, fiecare absolvent va merge la Rectorat, la Biroul de eliberare acte de studii (camera 100) pentru a-şi ridica Diploma de Licenţă. Programul la Rectorat este de luni până vineri, între orele 12.00-15.00.

În cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul, persoana împuternicită se va prezenta cu o procură notarială și cu BI/CI. În procură trebuie menţionat faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Transilvania din Brașov. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare pe diplomă, facultatea absolvită şi documentele care se solicită de la facultate sau de la biroul acte de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială întocmită în străinătate va fi apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

30.06.2017 În atenţia studenţilor cu taxă de la toate programele de studii ale Facultăţii de Litere:

Potrivit hotărîrii Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov din data de 30.06.2017, studenţii care nu fac dovada plaţii integrale a taxei de şcolarizare pînă în 3.07.017 ( ora 9.00), vor fi exmatriculaţi.


18.06.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Litere:

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din data de 13.06.2017, plata taxei de școlarizare s-a prelungit până la data de 28 IUNIE 2017.

26.05.2017 Anunț referitor la taberele studențești 2017: listele cu cererile depuse si procedura privind distribuirea locurilor în taberele studențești în cadrul Faculății de Litere au fost afișate la avizierul faculății si pe site-ul facultății la rubrica STUDENȚI / TABERE.

18.05.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Litere:

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din data de 16.05.2017, plata taxei de școlarizare s-a prelungit până la data de 09 IUNIE 2017.

12.05.2017: În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 13.05.2017, între orele 9.30 - 11.00.

În atenția studenților cu taxă: Conform extras BCA s-a aprobat prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare până la data de 15 mai 2017.

28.03.2017 Sesiune de comunicări științifice studențești organizată de către Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" cu tema: "ROMÂNIA ȘI COORDONATELE DE SECURITATE REGIONALĂ"

   Invitație

   Informații 

7.04.2017 În atenţia studenţilor de la ID/ IFR.  Sâmbătă, 8.04.2017 nu este program la secretariat.

17.03.2017 În atenţia studenţilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 18.03.2017 între orele 9.00 - 11.00.

01.01.2017 - 18.03.2017 S-a deschis competiția pentru mobilitățile ERASMUS+ (mobilități de studiu SMS și mobilități de practică SMP) pentru anul în curs. Calendarul complet al competiției, informațiile necesare pentru completarea dosarului (formulare, precizări etc), precum și condițiile de eligibilitate le găsiți aici: http://www.unitbv.ro/ori/Mobilit%C4%83%C8%9Bistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspx.

Se pot înscrie în competiție studenții de la orice formă de învățământ care, la momentul plecării în mobilitate, au absolvit cel puțin un an de studiu la universitatea noastră. De asemenea, pentru studenții aflați în anul III, sunt disponibile mobilități de practică pentru tinerii absolvenți, ce se derulează pe perioada verii și pentru care trebuie să se înscrie acum.

07.03.2017. S-a lansat un nou Program "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor fnanciar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare de către studenţi (informatii suplimentare le primiti la secretariat). 

03.03.2017. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 04.03.2017 între orele 9.00 - 11.30.

02.03.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Litere

În ședința din data de 01.03.2017, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania a hotărât următoarele: 

1. exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 01.03.2017 nu au făcut dovada achitării taxei de școlarizare pentru tranșa I și tranșa II a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016 - 2017, începând cu data de 01.03.2017.

2. amânarea exmatriculării studenților cu taxă care au făcut dovada achitării parțiale a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016 - 2017, până la data de 02.04.2017.

24.02.2017 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA FEBRURARIE 2017:

Adeverințele absolvenților promoției februarie 2017 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 27.02.2017 (L-V între orele 12.00-15.00).

23.02.2017 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE LICENȚĂ SAU DISERTAȚIE ÎN SESIUNEA FEBRURARIE 2016:

Suplimentele la diploma de licență / master ale absolvenților promoției februarie 2016 pot fi ridicate personal de la decanatul facultății începând cu data de 23.02.2017 (L-V între orele 12.00-15.00).

Cu suplimentul la diplomă şi cartea de identitate, fiecare absolvent va merge la Rectorat, la Biroul de eliberare acte de studii – camera 100 – pentru a-şi ridica Diploma de Licenţă / Disertație. Programul la Rectorat este de luni până vineri între orele 12.00 - 15.00.

În cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoana decât titularul,  persoana împuternicită se va prezenta cu o procură notarială si cu BI/CI. În procură trebuie menţionat faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea Transilvania din Brașov. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare pe diplomă, facultatea absolvită şi documentele care se solicită de la facultate sau de la biroul acte de studii.

În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială întocmită în străinătate va fi apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

20.02.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale Facultății de Litere:

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din data de 08.02.2017, plata primei si/sau (după caz) a celei de a doua tranșe a taxei de școlarizare s-a prelungit până la data de 01 MARTIE 2017.

15.02.2017 Premiere cei mai buni studenti

Program casierie Colina Universitatii , Corp D

6.02.2017 ANUNT - transport intern feroviar gratuit pt studenti

27.01.2017. În atenţia studentilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 28.01.2017, între orele 9.00-12.00


20.01.2017 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei si  celei de a doua tranşe de şcolarizare se amână până la data de 17 februarie 2017, conform hotărârii BCA din data de 17.01.2017.

13.01.2017. În atenţia studentilor de la ID/ IFR. Program secretariat, sâmbătă, 14.01.2017, între orele 9.00-11.00

16.12.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 17.12.2016 între orele 9.00 - 11.30. 

Studenții pot beneficia de transport gratuit în vederea participării la vot, conform art.1 și 2.a Ordonanţei de urgenţă nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România, publicată în MO nr.978/6.12.2016 (vezi document).

În atenția șefilor de grupă de la fiecare specializare, an, licență/master, IF, ID, IFR: vă rugăm să transmiteți planificarea examenelor din sesiunea semestrului I a anului universitar 2016-2017 la decanatul facultății pâna la data de 22.12.2016.

În atenția studenților cu taxă de la toate programele de studii: în perioada 28.11.2016 - 30.12.2016, casieria din Corpul T al Universității va fi închisă. În această perioadă, taxele de școlarizare se pot plăti la casieria Corpului D (pe colină).

26.11.2016 Pe data de 8 decembrie, ora 17.00 va avea loc ERASMUS Open Day, în sala TP4.

24.11.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. in 26.11.2016 NU este program la secretariat. 

04.11.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 05.11.206 între orele 10.30 - 12.30.


31.10.2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ de la toate programele de studii ale facultăţii: termenul pentru plata primei tranşe de şcolarizare se amână până la data de 20 ianuarie 2017, conform hotărârii BCA din data de 31.10.2016.


28.10.2016. În atenţia studenţilor de la ID/IFR. Program secretariat, sâmbătă, 29.10.206 între orele 10.00-12.00.


28.10.2016 ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ: Datele necesare pentru a efectua plata in contul Universitatii Transilvania pot fi accesate aici.


28.10.2016 In atentia studentilor care se vor regasi pe listele de acordare a burselor (sociale, de studiu si de merit) si care nu au depus detaliile de cont bancar in dosarul de bursa din 2016-2017 sem. I: va rugam sa aduceti la decanatul facultatii documentele continand numarul de cont bancar (cod IBAN) de la una din bancile BCR, BRD, UNI Credit Tiriac, ING, Banca Transilvania sau Raiffeisen. 

26.10.2016 ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ Conform pct. 14 din Hotărârea nr. 13 din19.10.2016 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, studenţii care:

  • - provin de la casele de copii
  • - provin din centrele de plasament
  • - sunt orfani de ambii parinti

beneficiază de scutirea integrală a taxei de școlarizare în anul universitar 2016-2017, in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditiile indeplinirii criteriilor de promovare si cu respectarea conditiilor din regulamentul programului “Serviciu in folosul UnitBv”. Cererile tipizate se pot solicita de la decanatul facultatii si se pot depune in perioada 26.10 – 7.11.2016.

Conform pct. 15 din Hotărârea nr. 13 din19.10.2016 a Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov, studentii care sunt:

  • - angajati ai universitatii
  • - rude de gradul I ai angajatilor universitatii

beneficiaza de reducerea taxei de scolarizare cu 50% pentru anul universitar 2016-2017, in conformitate cu legislatia in vigoare, in conditiile indeplinirii criteriilor de promovare si cu respectarea conditiilor din regulamentul programului “Serviciuin folosul UnitBv”. Cererile tipizate se pot solicita de la decanatul facultatii si se pot depune in perioada 26.10 – 7.11.2016.

17.10.2016 Burse de performanta

Dosarele continand actele doveditoare ex. diplome, lucrari publicate etc. pot fi depuse la decanatul facultatii in perioada 17.10.2016 - 21.10.2016 intre orele 12-15. Criteriile de acordare a bursei de performanta sunt mentionate aici (Anexa 2 din regulamentul de acordare a burselor).


12.10.2016 Informatii pentru generarea userului si a parolei pe portal


12.10.2016 Dosarele de bursa sociala pot fi depuse la decanatul facultatii in perioada 17.10.2016 - 21.10.2016 intre orele 12 - 15. Toate informatiile si formularele privind bursele sociale pot fi gasite pe site-ul facultatii la rubrica STUDENTI, sectiunea BURSE.


12.10.2016 Document - Tabel de prezenta la cursuri 


01.10.2016 - Transilvania Orientation Days - pentru studenții din anul I


02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă (care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016) cu condiţia achitării integrale a taxei până la data de 22.09.2016. 

27.07.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Disertaţie în IULIE 2015: SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (27 iulie), între orele 13,00 şi 15,00, de luni până vineri.

26.07.2016 - Cererile pentru: - prelungirea duratei de şcolarizare, 

- reînmatriculare(taxă 300 RON),

- înmatriculare în an superior,

- revenire după întrerupere studii,

- transferuri, în anul universitar 2016-2017 se depun la Decanatul facultăţii până pe data de 20 septembrie 2016.

08.07.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenele de Licenţă şi Disertaţie în iunie-iulie 2016ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi 08.07.2016 (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

14.06.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în IUNIE 2015: SUPLIMENTELE LA DIPLOMĂ se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (14 iunie), între orele 13,00 şi 15,00, de luni până vineri.

 

02.06.2016 -Termenul pentru plata taxei de şcolarizare s-a prelungit până la data de 1 iulie 2016, conform BCA din 15.06.16. 


19.02.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în februarie 2016: ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE se pot ridica de la Decanatul Facultăţii începând de astăzi (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

 

10.02.2016 - În atenţia absolvenţilor Facultăţii de Litere care au promovat examenul de Licenţă în sesiunea februarie 2015: Suplimentele la Diplomă se pot ridica de la Decanatul Facultăţii (programul cu publicul 1pm - 3pm L-V).

 

24.09.2015 - In atentia tuturor studentilor Facultatii de Litere: va rugam saverificati notele introduse pe Portal si sa semnalati eventuale neconcordantela Decanat. 

 02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 până la data de 22.09.2016. 
02.09.2016 - Ca urmare a hotărârii Biroului Consiliului de Administraţie din data de 02.09.2016, se amâna exmatricularea studenţilor cu taxă care au făcut dovada achitării parţiale a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 până la data de 22.09.2016.